Uzsākam projektu

Uzsākam projekta īstenošanu jauno mediju mākslas attīstībai


Liepājas Universitāte ir gandarīta un priecājas uzsākt projekta „Jauno mediju mākslas izveide un attīstība Liepājā” īstenošanu. Tas tiek finansēts ar Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu. Līdzfinansējumu 4.9% apmērā ir piešķīrusi arī Liepājas pilsētas dome. Projekta kopējā attiecināmā summa - 748 892 EUR. (Projekta vadītāja – Dr.art. Aija Druvaskalne-Urdze)
 
Jau š. g. rudenī jauno mediju mākslas studenti studijas uzsāks jaunās telpās Kūrmājas prospektā 13 un strādās ar atbilstošu aprīkojumu, tehnoloģijām un citiem resursiem. Pēc Kūrmājas prospekta 13 pagrabtelpu renovācijas šeit būs pieejamas:

 
Šajās dienās darbu uzsāk starptautiska darba grupa, kura izstrādās maģistra studiju programmu jauno mediju mākslā. 2010. gada vasarā pašreizējās bakalaura studiju programmas „Jauno mediju māksla” absolventiem un citiem interesentiem būs iespēja mērķtiecīgi turpināt  studijas maģistratūrā.
 
Projekta ietvaros jauno mediju izglītībā iesaistītajiem mācībspēkiem būs iespējas doties pieredzes apmaiņas komandējumos uz citām Eiropas universitātēm un institūcijām. Tiks organizēti profesionālās pilnveides kursi, semināri. Studiju programmai tiks piesaistīti starptautiski vieslektori.
 
Projekta „Jauno mediju mākslas izveide un attīstība Liepājā” īstenošana dos nopietnu ieguldījumu Liepājas pilsētas un reģiona kultūrvides un radošo industriju attīstībā. Projekts tiek īstenots laikā no 2009. gada 30. marta līdz 2011. gada 30. aprīlim.

Atbalstītāji:
eea_norway_liepaja.jpgLiepU_logo.jpg

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009