Nāc studēt Jaunos medijus un audiovizuālo mākslu maģistrantūrā

Nāc studēt Jaunos medijus un audiovizuālo mākslu

papilduzņemšana Liepājas universitātes un RISEBA

kopīgajā maģistra programmā

Līdz12. septembrim, 2022, turpina norisināties pieteikšanās maģistra studiju programmai

“Jaunie mediji un audiovizuālā māksla”, ko īsteno Liepājas Universitāte kopā ar

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA.

Pieteikšanās – https://www.liepu.lv/lv/nac-studet

Jauno mediju un audiovizuālās mākslas maģistra studiju programma Liepājas

universitātē piedāvā dauzpusīgu studiju vidi (nodrošinam gan klātieni, gan iespēju

piedalīties tiešsaistē) un budžeta vietas – gan jaunajiem māksliniekiem, gan topošajiem

radošo tehnoloģiju profesionāļiem, gan citu jomu interesentam, – arī tiem, kas jau

ieguvuši izglītību citās nozarēs, bet vēlas papildināt savas zināšanas nozarēs, kas saistītas ar

radošām un digitālām tehnoloģijām, jauno mediju un skaņas mākslu, inovācijām, dizainu un

laikmetīgo kultūru.

 

Virtualitātes un Realitātes. RIXC Mākslas un zinātnes festivāls 2017. RIXC publicitātes foto.

Programmas fokuss un priekšvēsture

Jauno mediju mākslas studiju programmās var apgūt jaunāko tehnoloģiju pielietojumu

audiovizuālajā mākslā un radošajās industrijās – no prasmēm tradicionālākos medijos ( video,

 

skaņa, internets) līdz virtuālajai un paplašinātajai realitātei, 360 grādu video, imersīvajai

skaņai, spēļu vidēm, multimediju performancēm, digitālajiem tīkliem un datu vizualizācijai.

2007. gadā Liepājas Universitāte sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC izveidoja

jauno mediju mākslas studiju programmu un MPLab (Mākslas pētījumu laboratoriju) Liepājā.

Kopš tā laika programma attīstījusies līdz maģistrantūrai un doktorantūras līmenim, kuri

turpmāk tiek attīstīti veiksmīgā sadarbībā ar RISEBA. Mūsu absolventi gūst panākumus gan

turpinot studijas Latvijas Mākslas akadēmijā un citās augstskolās Latvijā, gan Eiropā un ASV,

gan aktīvi piedaloties izstādēs Latvijā un starptautiskos festivālos Eiropā, kā arī dibinājuši paši

savus radošos uzņēmumus, veidojot interneta mākslas projektus, radošus VR/AR produktus,

audiovizuālas performances, skaņas un citu jauno mediju mākslas darbus, videoprojekcijas

brīvdabā un digitālās mākslas objektus pilsētvidē.

Liepājas Universitātes realizētās jauno mediju mākslas programmas ir unikālas Latvijā ar to,

ka tiek izmantota radoša un praksē balstīta pētniecība, lai iegūtu zināšanas par aktuālākajām

norisēm un attīstības tendencēm jaunajās tehnoloģijās un audiovizuālo mediju industrijās,

laikmetīgajā mākslā un vizuālajā kultūrā, radošajā ekonomikā un sabiedrībā.

Jauno mediju darba tirgū ir vairāki veiksmes stāsti, tostarp mūsu absolventu izveidotais

multimediju satura producēšanas uzņēmums “Sense Media”, kas nesen ir noslēdzis ilgtermiņa

līgumu ar interneta “milzi” Google par video satura veidošanu.

 

Par specializētajiem virzieniem

 

LiepU un RISEBA kopīgajā maģistra studiju programmā "Jaunie mediji un audiovizuālā

māksla" Liepājas Universitāte īsteno divas specializācijas – “Digitālā māksla un imersīvie

mediji” un “Skaņas māksla un audiokultūra”, savukārt RISEBA īsteno virzienu

“Audiovizuālo mediju māksla”. Studijas notiek angļu valodā. Maģistra studiju ilgums ir 2

gadi, Liepājas Universitātes specializācijas virzienos ir pieejamas gan budžeta vietas

(konkursa kārtībā pēc labākajiem vērtējumiem), gan maksas studijas.

 

Studiju procesam, radošajam darbam un eksperimentiem tiek nodrošināta plaša un

augstvērtīga materiāli tehniskā bāze, un īpaši šajā studiju programmā studējošajiem

pieejamas laboratorijas telpas praktisko darbu veikšanai un pētniecībai (Liepājā – Liepājas

Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā, MPLab) un Rīgā – RISEBA Arhitektūras un

mediju centrā H2O6).

Savukārt studentu darbu izstādīšana un sasniegumu prezentēšana starptautiskajos jauno

mediju mākslas tīklos norisinās ciešā sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC Rīgā,

iesaistot studentus gan starptautiskajā RIXC Mākslas un zinātnes festivālā, gan izstādot

labākos darbus RIXC galerijā Rīgā.

 

Mācībspēki

 

Maģistra programmā "Jaunie mediji un audiovizuālā māksla" ir apvienoti Liepājas

Universitātes un RISEBA labākie mācībspēki –, starp kuriem ir atzīti digitālie mākslinieki, kino

režisori, skaņas mākslinieki, komponisti, mediju teorētiķi no Latvijas, Ziemeļeiropas,

Lielbritānijas un ASV.

RISEBA īstenotajā virzienā “Audiovizuālo mediju māksla” pasniedz tādi starptautiski

pazīstami jauno mediju un audiovizuālās mākslas eksperti kā docenti Aigars Ceplītis, Kriss

Heilss (Chris Hales), Elena Pērlmana (Ellen Pearlman) un citi.

Savukārt LiepU īstenotajā maģistra studiju specializācijā “Skaņas māksla” pasniedz tādi

skaņu mākslinieki, elektroniskās mūzikas pārstāvji un komponisti kā Platons Buravickis,

profesors no Latvijas Mūzikas akadēmijas Rolands Kronlaks, kā arī skaņu mākslinieki Krista

Dintere un Ivo Tauriņš, kas paši ir Liepājas universitātes Jauno mediju mākslas maģistra

studiju programmas absolventi un kuru skaņas mākslas darbi regulāri tiek izstādīti RIXC

galerijā Rīgā, Lenču ielā 2 (no trešdienas līdzi sestdienai 12.00-18.00, http://rixc.org)

 

 

Specializācijas virzienu “Digitālā māksla” vada māksliniece un profesore Rasa Šmite kopā ar

Raiti Šmitu, asociēto profesoru no Latvijas Mākslas akadēmijas. Mākslinieku Šmitu jaunākais

mākslas darbs ir imersīvā instalācija “Atmosfēriskais mežs”, kas tika nominēta Purvīša balvai

2021 un bija apskatām izstādē Latvijas Nacionālajā mākslas muzej.

 

Studiju norises vietas un laiki

Maģistra programmā studijas notiek gan Liepājā, gan Rīgā, un tiek plānotas tā, lai būtu

savienojamas ar darbu: ceturtdienu un piektdienu vakaros (18.00 – 21.00), un sestdienās

(9.00 – 16.00).

 

1. semestrī studijas galvenokārt norisinās RISEBA universitātē Rīgā, visām specializācijām

kopīgi apgūstot praktiskos moduļu kursus “Vizuālā kultūra” (10 KRP), “Audio kultūra” (5

KRP) un teorētisko kursu “Konceptuālā domāšana un radošā pētniecība” (5 KRP).

2. semestrī Rīgā tiek apgūtas zināšanas praktiskajā modulī “Interaktīvā māksla un

imersīvie mediji” (10 KRP) un teorētiskajā kursā “Radošās industrijas” (5 KRP), kā arī

sākas studijas specializētajos (obligātās izvēles) virzienos “Digitālā māksla” un

“Skaņas māksla” (5 KRP), kas notiek Liepājā.

3. semestrī galvenokārt turpinās specializācijas priekšmeti Liepājā (15 KRP), un papildus

Rīgā notiek studijas teorētiskajā kursā “Mediju teorija un pētniecības metodes (5 KRP)”, lai

sagatavotos maģistra darba rakstīšanai.

4. semestris paredzēts individuālajam darbam pie maģistra darba, kurā ir jārealizē praktiskā

daļa (mākslas darbs vai radošo tehnoloģiju projekts) un teorētiskā daļa (rakstu darbs apm. 60

lpp. apjomā), kopā ar darba vadītāju un ikmēneša starpskatēm Liepājā (vai tiešsaistē).

Studijās, kas ir teorētiskie priekšmeti, ir iespējams piedalīties attālināti (tiešsaistē).

Daļa no studiju procesa ir arī dalība Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas

MPLab ikgadējā festivālā – Update starptautiskajā jauno mediju mākslas nedēļā

(update.mplab.lv) un Skaņu dienās, kas notiek Liepāja, kā arī iesaistīšanās Jauno mediju

kultūras centra RIXC ikgadējā starptautiskā Mākslas un zinātnes festivāla un konferences

organizēšanas procesā, kas notiek ik gadu Rīgā. Kā arī no studentiem tiek sagaidīta aktīva

iesaistīšanās LiepU organizētajās zinātniskajās un studentu konferencēs, kā izstāžu

organizēšana un dalība tajās.

 

Par iestājpārbaudījumiem

 

Maģistra līmeņa studiju pretendentiem būs jāpiedalās iestājpārbaudījumā, kurā būs

jāprezentē portfolio (līdzšinējā radošā darbība) un maģistra darba ideja (pieteiktā

pētījuma tēma), un jāatbild uz jautājumiem.

 

Vairāk par uzņemšanu Liepājas Universitātē (specialitātēs: digitālā mākslas / vai / skaņas

māksla: https://www.liepu.lv/lv/nac-studet,

par LiepU Mākslas pētījumu laboratoriju un citām jauno mediju mākslas studiju programmām

https://mplab.lv/.

Vairāk par uzņemšanu RISEBA Universitātē (specialitāte: audiovizuālā māksla):

https://www.riseba.lv/lv/studentiem/magistra-programmas/jaunie-mediji-un-audiovizuala-maksla

 

Jautājumiem un saziņai:

 

rasa.smite@rixc.org, +371-26546776 – prof. Rasa Šmite, maģistra un doktrantūras

programmas vadītāja Liepājas Universitātē (pirmdienās pulksten 10.00)

maija@mplab.lv – Maija Demitere, maģistra studiju programmas direktores asistente

uznemsana@liepu.lv, 2619 0339 – LiepU uzņemšanas komisija (darba laikā)

TweetArhīvs: 2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009