Papildināts Liepājas jauno mediju mākslas tiešsaistes arhīvs

 

Biedrība ASTE. Art, Science, Technology, Education sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju publicējusi Liepājas jauno mediju mākslas aktivitāšu arhīva 2. posmu, aptverot informāciju par laiku no 2010. līdz 2020. gadam. Arhīva 2. posms tapis ar Liepājas Kultūras pārvaldes 1. projektu konkursā gūto finansiālo atbalstu un Liepājas Universitātes sniegtajiem informatīvajiem resursiem.

 

No 2010. līdz 2020. gadam Liepājas jauno mediju mākslas kopiena pievērsās jau specifisku mediju padziļinātai izpētei, specializējoties dažādos mediju mākslas virzienos – skaņas mākslā, video projekciju kartēšanā (projection mapping), ekomākslā, virtuālās realitātes satura veidošanā u.c. Attīstījās arī iniciatīvas, kas vēlējās nodot studijās un darbā iegūtās zināšanas plašākai sabiedrībai, organizējot publiskas diskusijas, prezentācijas un radošās darbnīcas. Kopš 2013. gada norisinājās skaņas mākslas festivāls “Skaņas dienas”, katru gadu maijā vienu nedēļu veltot eksperimentālai skaņradei. Bet Liepājas Universitātes starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa I-Week pamazām pārauga plašākai auditorijai paredzētā mediju mākslas festivālā UPDATE ar intensīvu tiešsaistes programmu arī starptautiskai publikai. 2017. gadā uzplauka studentu iniciatīva – starpdisciplinārs atvērtās mākslas izglītības cikls OPEN LAB jauniešu auditorijai, kurā jauno mediju mākslinieki un jaunieši bez priekšzināšanām varēja satikt atzītus māksliniekus arī no citiem mākslas virzieniem (performanču māksla, foto māksla u.c.) un hakatona formā izstrādāt audiovizuālus projektus, kas atspoguļo jauniešu – nākotnes paaudzes – viedokli par tobrīd aktuāliem jautājumiem – viltus ziņām, tehnoloģiskiem ķermeņa uzlabojumiem u.c. Sabiedrības medijpratības veicināšana ir arī viens no galvenajiem Liepājas jauno mediju mākslinieku biedrības ASTE. Art, Science, Technology, Education darbības mērķiem.

 

Liepājas jauno mediju mākslas arhīvs pieejams vietnē https://arhivs.aste.gallery/. Tas noderēs turpmākā pētniecības darbā un jauno mediju mākslas studiju procesā. Arhīvu veidojusi Liepājas Universitātes doktorantūras studente Paula Vītola, multimediju māksliniece un rakstniece Diana Lelis, kā arī Mākslas pētījumu laboratorijas vadītāja Anna Priedola.

 

Projekts tiks attīstīts arī nākamajos gados, ieviešot aktīvāko kopienas mākslinieku datubāzi, ērtu meklētāju un satura tulkojumus angļu valodā.

 

 

 

Uzziņām:

info@mplab.lv

Tweet







Arhīvs: 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009