Nāc studēt jauno mediju mākslu Liepājas universitātes un RISEBA kopīgajās studiju programmās!

Šobrīd notiek pieteikšanās un attālinātie iestājeksāmeni jauno mediju mākslas

studijām – rīt, 14. jūlijā, ir uzņemšana Liepājas universitātes (LiepU) bakalaura

programmā “Jauno mediju māksla”, un pirmdien, 19. jūlijā, notiks uzņemšana maģistra

programmā “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla”, ko Liepājās universitāte īsteno kopā

ar biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA.

Savukārt septembrī tiks izziņota pieteikšanās vēl vienai kopīgai LiepU un Riseba

programmai – jaunajai, šogad licencētajai doktorantūras programmai “Mediju māksla un

radošās tehnoloģijas”.

Jauno mediju mākslas studiju programmas piedāvā apgūt jaunas zināšanas un prasmes

ne tikai topošajiem māksliniekiem, bet ikvienam interesentam, – arī tiem, kas jau ieguvuši

izglītību citās nozarēs, bet vēlas papildināt savas zināšanas nākotnes nozarēs, kas saistītas

ar radošumu, inovācijām, digitālajām tehnoloģijām, mākslu, dizainu un laikmetīgo kultūru.

 

Gustava Locika personālizstāde “Reference Metadata” RIXC galerijā, 2019. Foto: Juris Rozenbergs.

Attēlā (no kreisās): LiepU profesore Rasa Šmite, RIXC galerijas kurators Raitis Šmits, mākslineks Gustavs Lociks (LiepU

absolvents).

Jauno mediju mākslas studiju programmās var apgūt jaunāko tehnoloģiju pielietojumu

jaunajos medijos, audiovizuālajā mākslā un radošajās industrijās – no prasmēm

tradicionālākos medijos (video, skaņa, internets) līdz virtuālajai un paplašinātajai realitātei,

360 grādu video, imersīvajai skaņai, spēļu vidēm, multimediju performancēm, digitālajiem

tīkliem un datu vizualizācijai.

Pirms piecpadsmit gadiem Liepājas Universitāte sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru

RIXC izveidoja jauno mediju mākslas studiju programmu un MPLab (Mākslas pētījumu

laboratoriju) Liepājā. Kopš tā laika programma attīstījusies līdz maģistrantūrai un

doktorantūras līmenim, kuri turpmāk tiek attīstīti veiksmīgā sadarbībā ar RISEBA. Mūsu

absolventi gūst panākumus gan turpinot studijas Latvijas Mākslas akadēmijā un citās

augstskolās Latvijā, gan Eiropā un ASV, gan aktīvi piedaloties izstādēs Latvijā un

starptautiskos festivālos Eiropā, kā arī dibinājuši paši savus radošos uzņēmumus, veidojot

 

interneta mākslas projektus, radošus VR/AR produktus, audiovizuālas performances, skaņas

un citu jauno mediju mākslas darbus, videoprojekcijas brīvdabā un digitālās mākslas objektus

pilsētvidē.

Liepājas universitātes dibinātās jauno mediju mākslas programmas ir unikālas Latvijā ar to,

ka tiek izmantota radoša un praksē balstīta pētniecība, lai iegūtu zināšanas par aktuālākajām

norisēm un attīstības tendencēm jaunajās tehnoloģijās un audiovizuālo mediju industrijās,

laikmetīgajā mākslā un vizuālajā kultūrā, radošajā ekonomikā un sabiedrībā.

Jauno mediju darba tirgū ir vairāki veiksmes stāsti, tostarp mūsu absolventu izveidotais

multimediju satura producēšanas uzņēmums “Sense Media”, kas nesen ir noslēdzis

ilgtermiņa līgumu ar interneta “milzi” Google par video satura veidošanu.

 

Mākslinieku grupas Trihars (LiepU maģistratūras absolventu) izstāde “data.logs” RIXC galerijā, 2016. Foto: Didzis

Grodzs

LiepU un RISEBA kopīgajā maģistra studiju programmā "Jauno mediju un audiovizuālā

māksla" Liepājas Universitāte īsteno divas specializācijas – “Digitālā māksla un imersīvie

mediji” un “Skaņas māksla un audiokultūra”, savukārt RISEBA īsteno virzienu

“Audiovizuālo mediju māksla”.

Studiju procesam, radošajam darbam un eksperimentiem tiek nodrošināta plaša un

augstvērtīga materiāli tehniskā bāze, un īpaši šajā studiju programmā studējošajiem

pieejamas laboratorijas telpas praktisko darbu veikšanai un pētniecībai (Liepājā – Liepājas

Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā MPLab) un Rīgā – RISEBA Arhitektūras un

mediju centrā H2O6).

Savukārt studentu darbu izstādīšana un sasniegumu prezentēšana starptautiskajos jauno

mediju mākslas tīklos norisinās ciešā sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC Rīgā,

iesaistot studentus gan starptautiskajā RIXC Mākslas un zinātnes festivālā, gan izstādot

labākos darbus RIXC galerijā Rīgā.

 

Santas Frances darbs “Čūskas un papildinātāji” RIXC festivāla izstādē “Zaļš/Atmaskots”, 2019. Latvijas

Nacionālais mākslas muzejs. Foto: Kristīne Madjare

Maģistra programmā "Jauno mediju un audiovizuālā māksla" ir apvienoti Liepājas

Universitātes un RISEBA labākie mācībspēki –, starp kuriem ir atzīti digitālie mākslinieki, kino

režisori, skaņas mākslinieki, komponisti, mediju teorētiķi no Latvijas, Ziemeļeiropas,

Lielbritānijas un ASV.

RISEBA īstenotajā virzienā “Audiovizuālo mediju māksla” pasniedz tādi starptautiski

pazīstami jauno mediju un audiovizuālās mākslas eksperti kā docenti Aigars Ceplītis, Kriss

Heilss (Chris Hales), Elena Pērlmana (Ellen Pearlman) un citi.

Savukārt LiepU īstenotajā maģistra studiju specializācijā “Skaņas māksla” pasniedz tādi

skaņu mākslinieki, elektroniskās mūzikas pārstāvji un komponisti kā Platons Buravickis,

profesors no Latvijas Mūzikas akadēmijas Rolands Kronlaks, kā arī skaņu mākslinieki Krista

Dintere un Ivo Tauriņš, kas paši ir Liepājas universitātes Jauno mediju mākslas programmas

absolventi un kuru skaņas mākslas darbi šobrīd ir apskatāmi izstādē “Dzirdes pieraksti” RIXC

galerijā Rīgā, Lenču ielā 2, no trešdienas līdzi sestdienai 12.00-18.00 (http://rixc.org)

 

Ivo Tauriņa un Kristas Dinteres (LiepU maģistratūras absolventu) izstāde “Dzirdes pieraksti” RIXC galerijā, 2021. Foto: Juris

Rozenbergs

Specializācijas virzienu “Digitālā māksla” vada māksliniece un profesore Rasa Šmite kopā

ar Raiti Šmitu, asociēto profesoru no Latvijas Mākslas akadēmijas. Mākslinieku Šmitu

imersīvā instalācija pašlaik ir apskatāma Purvīša balvas 2021 nominantu izstādē Latvijas

Nacionālajā mākslas muzejā, kā arī RIXC galerijā kā VR instalācija.

 

Rasa Šmite, Raitis Šmits. Izstāde “Atmosfēriskais mežs” RIXC galerijā, 2020. Foto: Kristīne Madjare

Tā kā maģistru programmā tiek uzņemti studenti ne tikai no Latvijas, tad studijas notiek

angļu valodā. Maģistra studiju ilgums ir 2 gadi, Liepājas Universitātes specializācijas

virzienos – “Digitālā māksla” un “Skaņas māksla un elektroniskā mūzika” ir pieejamas gan

budžeta vietas (konkursa kārtībā pēc labākajiem vērtējumiem), gan maksas studijas.

Nodarbības notiek gan Liepājā, gan Rīgā, un tiek plānotas tā, lai būtu savienojamas ar darbu:

ceturtdienu un piektdienu vakaros (18.00–21.00), un sestdienās (9.00–16.00), kā arī tiks

izmantotas attālinātās mācību iespējas. 1. semestrī studijas galvenokārt norisinās RISEBA

universitātē Rīgā, visām specializācijām kopīgi apgūstot kursus “Vizuālā kultūra”, “Audio

kultūra” un “Radošā pētniecība”. 2. semestrī Rīgā tiek apgūtas “Radošo industriju” zināšanas

un sākas specializētas studijas virzienos “Digitālā māksla” un “Skaņas māksla”, kas notiek

Liepājā. 3. semestrī galvenokārt turpinās specializācijas priekšmeti Liepājā, un papildus Rīgā

notiek studijas kursā “Mediju teorija un pētniecības metodes”, lai sagatavotos maģistra darba

rakstīšanai. 4. semestris paredzēts individuālajam darbam pie maģistra darba ar ikmēneša

tikšanās reizēm Liepājā.

Daļa no studiju procesa ir arī dalība Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas

MPLab ikgadējā festivālā – Update starptautiskajā jauno mediju mākslas nedēļā

(update.mplab.lv). Studentiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties arī Jauno mediju kultūras

centra RIXC ikgadējā vērienīgā starptautiskā Mākslas un zinātnes festivāla un konferences

organizēšanas procesā, kā arī citās zinātniskās un studentu konferencēs, organizēt un

piedalīties izstādēs.

 

Guntas Dombrovskas (LiepU abolventes) darbs "Smadzeņu vēstījums" izstādē “Impulsi. Jaunās Skaņas dienas”, 2016. Liepājas

jauno mediju mākslinieku izstāde Rīgā. RISEBA, H20 centrs. RIXC publicitātes foto.

 

Iestājpārbaudījumi jauno mediju mākslas studiju programmās, ko īsteno Liepājas

universitāte, norisināsies attālināti tiešsaistes intervijas formā izmantojot MS Teams.

Rīt, 14. jūlijā notiks uzņemšana Liepājas Universitātes bakalauru programmā “Jauno mediju

māksla” un 19. jūlijā plkst. 12.00 – LiepU un RISEBA kopīgajā maģistra programmā "Jaunie

mediji un audiovizuāla māksla".

Stājoties bakalaura programmā, būs nepieciešams prezentēt savu portfolio, savukārt

stājoties uz maģistra programmu – jāprezentē portfolio un maģistra darba tēmas pieteikums

un jāatbild uz uzņemšanas komisijas jautājumiem.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA administrētajās studiju specialitātēs

”Audiovizuālo mediju māksla” dokumenti tiek pieņemti tiešsaistē līdz pat studiju

uzsākšanai – septembra sākumam. Vairāk informācijas par uzņemšanu RISEBA

specializācijā: https://www.riseba.lv/lv/studentiem/magistra-programmas/jaunie-mediji-un-

audiovizuala-maksla

Liepājas universitātē jauno mediju mākslas bakalaura un maģistra programmās kā ierasts

paredzēta arī papilduzņemšana uz maksas studiju vietām – augusta beigās vai septembra

sākumā. Septembrī tiks izziņota arī pieteikšanās jaunajai licenzētajai LiepU un RISEBA

doktorantūras programmai “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, kur studijas sāksies

2022. gada 1. februārī.

Vispārīgie noteikumi un informācija par uzņemšanu Liepājas universitātē:

https://www.liepu.lv/lv/nac-studet , vairāk par jauno mediju mākslas programmām

http://mplab.lv .

 

Jautājumiem un saziņai:

anna.priedola@liepu.lv, +371 29175201 - bakalaura programmas vadītāja un LiepU Mākslas

Pētījumu laboratorijas vadītāja Anna Priedola,

maija.demitere@gmail.com, +371-29948430 – lektore Maija Demitere, maģistra studiju

programmas direktoru asistente

rasa.smite@rixc.org, +371-26546776 – LiepU profesore Rasa Šmite, maģistra un

doktorantūras studiju programmas vadītāja Liepājas universitātē

 janis.holshteins@riseba.lv Jānis Holšteins, studiju programmas vadītājs RISEBA augstskolā

 

Preses relīzi sagatavoja programmas partneris Jauno mediju kultūras centru RIXC (rixc.org)

sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija (mplab.lv).

TweetArhīvs: 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009