Turpinās uzņemšana maģistra programmā "Jaunie mediji un audiovizuālā māksla"

Līdz 7. augustam aicinām pieteikties Liepājas Universitātes un Biznesa, mākslas un

tehnoloģiju augstskolas RISEBA kopīgi realizētajā maģistra studiju progammā

“Jaunie mediji un audiovizuālā māksla”. Programma piedāvā apgūt jaunas zināšanas un

prasmes ne tikai jaunajiem māksliniekiem, bet ikvienam interesentam, arī tiem, kas ieguvuši

bakalaura vai maģistra grādu citās nozarēs, bet vēlas papildināt savas zināšanas nākotnes

nozarēs, kas saistītas ar radošumu, inovācijām, tehnoloģijām, mākslu, dizainu un kultūru.

Programma piedāvā apgūt jaunāko tehnoloģiju pielietojumu audiovizuālajās mākslās un

radošajās industrijās – no prasmēm tradicionālākos medijos (video, skaņa, internets) līdz

virtuālajai un paplašinātajai realitātei, 360 grādu video, imersīvajai skaņai, spēļu vidēm,

multimediju performancēm, digitālajiem tīkliem un datu vizualizācijai.

Pirms divpadsmit gadiem Liepājas Universitāte sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru

RIXC izveidoja jauno mediju mākslas studiju programmu un MPLab (Mākslas pētījumu

laboratoriju) Liepājā. Kopš tā laika programma attīstījusies līdz maģistrantūras un

doktorantūras līmenim, un absolventi gūst starptautiskus panākumus, gan turpinot studijas

Latvijas Mākslas akadēmijā, gan Eiropā un ASV, gan aktīvi piedaloties izstādēs Latvijā un

starptautiskos festivālos Eiropā, kā arī dibinājuši paši savus radošos uzņēmumus, veidojot

video, animācijas, interneta projektus, audiovizuālas performances, skaņas un jauno mediju

mākslas darbus, videoprojekcijas brīvdabas pasākumos un digitālās mākslas objektus

pilsētvidē.

Šī programma ir unikāla Latvijā ar to, ka tiek izmantota radoša un praksē balstīta pētniecība,

lai iegūtu zināšanas par aktuālākajām norisēm un attīstības tendencēm jaunajās tehnoloģijās. un audiovizuālo mediju industrijās, laikmetīgajā mākslā un vizuālajā kultūrā, radošajā

ekonomikā un sabiedrībā.

Liepājas Universitātē pieejamas divas studiju specializācijas – “Digitālā māksla un

imersīvie mediji” un “Skaņu māksla un elektroniskā mūzika”, kurās ir iespējams studēt

gan par valsts budžeta līdzekļiem (5 budžeta vietas), gan par personīgajiem līdzekļiem (5

maksas vietas). Savukārt RISEBA universitāte šajā programmā piedāvā studijas šādās divās

studiju specializācijās – ”Audiovizuālo mediju māksla” un “Multimediju skatuves

māksla”, kurās var studēt par personīgajiem līdzekļiem (10 maksas vietas).

Studiju maksa, ja studē par personīgajiem līdzekļiem ir 3100 EUR gadā.

 

Pieteikšanās studiju specializācijas virzieniem Liepājas universitātē

Lai pieteiktos studiju specializāciju virzieniem Liepājas universitātē, jāaizpilda anketa

tiešsaistē: https://e.liepu.lv/magistrantura. Pieteikties studijām ir iespējams arī klātienē.

Tiešsaistes anketas sadaļā “Referāts” jāpievieno viens fails, kurā atspoguļots maģistra

tēmas pieteikums (līdz 1 A4 lapa) un mākslinieciskais portfolio (atlasīti līdz 5 darbi).

Maģistra tēmas pieteikumu var veidot brīvā formā, pēc saviem ieskatiem. Var iekļaut

iespējamo pētījuma nosaukumu, idejas aprakstu, aktualitāti, plānotā vai vēlamā rezultāta

(mākslas darba) aprakstu, skices u.c. daļas.

Portfolio apskatā jāprezentē līdz 5 mākslas darbi, iekļaujot mākslas darba foto

dokumentāciju, aprakstu, ja nepieciešams, saiti uz video vai mājas lapu. Ja mākslas darbs ir

tapis sadarbībā ar citiem cilvēkiem, jānorāda tieši savs individuālais pienesums.

Iestājpārbaudījums (intervija tiešsaistē) 10. augustā

Iestājeksāmens Liepājas universitātē notiks tiešsaistes intervijas formā 10. augustā

izmantojot MS Teams. Ja nepieciešams, ir iespējams vienoties par individuālu

iestājeksāmena laiku un citu sasziņas veidu, ja MS Teams nav pieejams. Iestājeksāmena

laikā būs jāprezentē savs maģistra darba tēmas pieteikums un portfolio, jāatbild uz

uzņemšanas komisijas jautājumiem.

Reģistrācija iestājeksāmeniem

Reģistrācijas maksa Liepājas universitātē par vienu izvēlēto studiju programmu (prioritāti) ir

30 EUR, par katru nākamo pievienotot izvēli – papildus 10 EUR. Reģistrācijas maksa

jāpārskaita uz LiepU bankas kontu ar norādi: “par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai

studijām”. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi.

LiepU rekvizīti pieteikuma apmaksai: https://www.liepu.lv/lv/150/rekviziti. Piesakoties

studijām tiešsaistē, maksājuma uzdevums jāpievieno aizpildītajai pieteikuma anketai

(beigās). Piesakoties studijām klātienē, maksājuma uzdevums jāņem līdzi.

Pilna infomācija par reģistrācijas maksu pieejama šeit:

https://www.liepu.lv/lv/1294/registracijas-maksa

Tuvāka informācija par pieteikšanos studiju specializācijas virzieniem RISEBA

augstskolā:

https://www.riseba.lv/lv/studentiem/magistra-programmas/jaunie-mediji-un-audiovizuala-mak

sla

 

Jautājumiem un saziņai:

+371 26546776, rasa.smite@rixc.org (Profesore Rasa Šmite, studiju programmas direktore)

+371 29948430, maija.demitere@gmail.com (Lektore Maija Demitere, programmas

direktores asistente)

+371 26190339 (LiepU uzņemšanas komisijas sekretāre)

 

Preses relīzes informāciju sagatavoja Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija

(MPLab.lv) sadarbībā ar programmas partneri Jauno mediju kultūras centru RIXC (rixc.org).

Foto: Mākslinieku grupas Trihars (LiepU maģistratūras absolventu) izstāde RIXC galerijā, 2016. RIXC publicitātes foto.

TweetArhīvs: 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009