ERASMUS+ projekta "VR not bullies" stratēģiskās sadarbības partneru 3. tikšanās Liepājā

Projekta "Virtuālā realitāte kā rīks pret vardarbību jauniešu vidū" jeb VR not bullies partneri no Latvijas, Grieķijas, Horvātijas un Rumānijas 3. reizi sapulcējās Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā, lai analizētu projekta izpētes un radošā darba procesu līdzšinējos rezultātus, kā arī lai vienotos par nākamajām aktivitātēm, lai virtuālo relalitāti kā empātiju rosinošu mediju ieviestu darbā ar jauniešiem, lai novērstu vardarbību vienaudžu vidū.

Līdz šim projektā ir izstrādāts salīdzinošs pētījums par labākajām preventatītvajām metodēm darbā ar jaunatni, pielietojot jaunākās tehnoloģijas, lai mazinātu vardarbību jauniešu vidū, mācību materiāli par vardarbību jauniešu vidū un tās novēršanu, kā arī nodarbību plāns un VR video materiāli kā konkrēts rīks, ko sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem izmantot darbā ar jauniešiem.

Izsakām lielu pateicību Liepājas Raiņa 6. vidusskolai par neatsveramo atbalstu filmēšanas procesā!

Vairāk par projektu: vrnotbullies.eu

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009