2. ERASMUS+ sadarbības projekta VR not Bullies tikšanās Zagrebā, Horvātijā

No 4. līdz 5. martam Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā, kur atrodas ERASMUS+ projekta "VR as a tool for countering bullying amont youth" vadošo partneru institūcija SIRIUS, norisinājās 2. projekta tikšanās, kuras laikā partneri novērtēja līdz šim paveikto un sastādīja darbības plānu nākamajam posmam.

Rumāņu partneri veica projekta izpildes kvalitātes monitoringu un prezentēja rezultātus. Grieķu partneri bija pusgada laikā vija izveidojuši projekta mārketinga un izplatīšanas plānu, kā arī apkopojuši salīdzinošā pētījuma par labākajām praksēm cīņā ar vardarbību jauniešu vidū rezultātus. Savukārt latviešu un horvātu parneri bija strādājuši pie VR scenārija un tehniskās izstrādes plāna izveides. Tikšanās laikā tika sīkāk izstrādāts scenārijs, konsultējoties ar psiholoģijas ekspertiem.

Vairāk informācijas par projektu atradīsiet mājas lapā vrnotbullies.eu

TweetArhīvs: 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009