Pieteikšanās JMM doktorantūras studijām

2017. gada janvārī Liepājas Universitātē notiks dokumentu pieņemšana Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes doktora studiju programmā Jauno mediju māksla.

Jauno mediju mākslas doktorantūras studijas ir inovāciju tehnoloģijās un jauno mediju pētniecībā balstīta starpdisciplināra māksla – skaņu un audiovizuālā māksla, datu vizualizācijas, sociālie mediji un digitālo tīklu kultūra, interaktīvā māksla, mākslas un zinātnes sadarbība, inovācija un radošās industrijas (programmas kods 51213).

Dokumentu pieņemšana:

no 2017. gada 16. līdz 20. janvārim (darba dienās) Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14) 214. kabinetā no plkst. 9:00  16:00.

Iesniedzamie dokumenti (sk. arī http://www.liepu.lv/lv/37/uznemsanas-noteikumi):

Iestājpārbaudījumiem jāiesniedz – pētījuma pieteikums promocijas darbam jauno mediju mākslā (pieejams šeit) – aizpildīta anketa latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā, kas jānosūta elektroniski līdz 2017. gada 20. janvārim programmas direktorei asoc.prof. Rasai Šmitei uz e-pastu: rasa@rixc.lv.

Papildus informācija par dokumentu iesniegšanu:
tālrunis 22026079; 26190339
referente Guna Pūce – guna.puce@liepu.lv;
zinātnes prorektore Ieva Ozola – ieva.ozola@liepu.lv.

Papildus informācija par studiju programmu:
programmas direktore Rasa Šmite - rasa@rixc.lv, 26546776

Vairāk par studiju programmu:
http://mplab.lv/lv/izglitiba/5/

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009