Iespēja pieteikties studijām bakalaura un maģistra studiju programmās "Jauno mediju māksla"

No 29. augusta līdz 2. septembrim Liepājas Universitāte aicina pieteikties studijām bakalaura un maģistra studiju programmās “Jauno mediju māksla”, un apgūt jaunākās tehnoloģijas un pieejas mākslas darbu, kā arī audiovizuālu produktu izveidē.

 

Bakalaura studiju programmā studentiem tiek piedāvāta iespēja apgūt tādas prasmes, kā foto, video, 2D un 3D grafiku, interaktivitātes, spēļu un skaņas dizainu, elektronisko skaņradi un ievadu programmēšanā, kas ļauj realizēt arī starpdisciplinārus mākslas darbus un multimediju produktus, un pēc studiju programmas absolvēšanas veiksmīgi iekļauties pastāvīgi mainīgajā radošo industriju un eksperimentālās mākslas laukā un sadarboties ar dažādu jomu ekspertiem. Paralēli tehniskajām iemaņām studenti apgūst arī teorētiskās zināšanas, kritisko un konceptuālo domāšanu, kas nepieciešama mākslas un mediju pētniecībā, izstrādājot eksperimentālus mākslas darbus, kas izgaismo un risina sociālas, cilvēciskas un tehnoloģiskas problēmas tagadnē un nākotnē.

Maģistra studiju programma “Jauno mediju māksla” nodrošina dinamisku, starpdisciplināru studiju procesu dažādās jauno mediju mākslas jomās – akustiskās mākslas, digitālo tīklu mediji, māksla un zinātne, interaktīvās tehnoloģijas, video un attēla mediji. Studenti apgūst mākslu kā pētniecības veidu – darbojoties ne vien kā mākslas darba radītāji, bet arī jaunu instrumentu, mediju, tehnoloģiju, sabiedrības procesu, zinātnes atklājumu pētnieki un praktiķi. Studenti var izvēlēties studijas divos virzienos: “Digitālā māksla un tīkla mediji” vai “Skaņas māksla un elektroniskā mūzika”.

No šī gada rudens semestra maģistra studiju programma “Jauno mediju māksla” tiek realizēta sadarbībā ar biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA, apvienojot abu augstākās izglītības iestāžu resursus, mācībspēkus un tehnisko bāzi un nodrošinot efektīvāku, kvalitatīvāku un daudzpusīgāku studiju īstenošanu audiovizuālo mediju un digitālo tehnoloģiju mākslās. Pirmajā mācību gadā kopīgās studijas tiks organizētas pamatā Rīgā, ar atsevišķiem semināriem Liepājā mediju mākslas nedēļas “iWeek” un skaņas mākslai veltītā festivāla “Skaņas dienas” ietvaros. Otrajā semestrī un otrajā mācību gadā – specializāciju priekšmeti virzienos  “Digitālā māksla un tīkla mediji” un “Skaņas māksla un elektroniskā mūzika” norisināsies Liepājā. Studentiem tiek piedāvāta iespēja atsevišķus studiju semestrus studēt ārvalstīs Erasmus+ programmu ietvaros. Mācības notiks angļu valodā. Lekcijas plānotas ceturtdienas un piektdienas vakaros, un sestdienās. LiepU administrētajos virzienos ir gan budžeta, gan maksas vietas.

Iestājpārbaudījumi bakalaura studiju programmā: 6. septembrī pl. 13:00 MPLab telpās Liepājā, Kūrmājas pr. 13.

Iestājpārbaudījumi maģistra studiju programmā: 6. septembrī pl. 12:00 MPLab telpās, Liepājā, Kūrmājas pr. 13.

Konsultācijas par iestājpārbaudījumiem: 6. septembrī pl. 10:00 Liepājas Univerisitātes Mākslas pētījumu laboratorijā - MPLab, Liepājā, Kūrmājas pr. 13. 

Vairāk informācijas:

Zvanot:

27832477 (Anna Priedola) par bakalaura studiju programmu

26546776 (Rasa Šmite) par maģistra studiju programmu

Rakstot: info@mplab.lv, rasa.smite@rixc.org

Tīmeklī:
www.mplab.lv, www.liepu.lv

Programmas sadarbības partneri: Jauno mediju kultūras centrs RIXC un Elektroniskās mākslas un mediju centrs E-Lab.

 

Foto: Maija Demitere – Muzeju Nakts Liepājas Universitātē (2016)

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009