Liepājas universitāte un RISEBA aicina pieteikties apvienotajai maģistra studiju programmai

Sākot no šī gada rudens Liepājas universitāte un RISEBA veidos sadarbību starp maģistra studiju programmām – “Jauno mediju māksla” un “Audiovizuālo mediju māksla”. Pieteikšanās studiju programmai norisinās līdz 12. jūlijam.

2016. gada jūnija beigās Liepājas universitāte noslēdza sadarbības līgumu ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA, kas paredz sadarbību dažādos virzienos – studiju programmu attīstībā, pētniecībā un radošajā darbībā. Apvienojot abu augstskolu programmu resursus, būs iespējams nodrošināt efektīvāku, kvalitatīvāku un daudzpusīgāku studiju īstenošanu audiovizuālo mediju un digitālo tehnoloģiju mākslās.

“Jauno mediju māksla” ir akreditēta akadēmiskā maģistra studiju programma Liepājas universitātē, kas nodrošina augstsvērtīgi kvalitatīvu un multidisciplināru studiju procesu dažādās jauno mediju mākslas jomās – akustiskās mākslas, digitālo tīklu mediji, māksla un zinātne, interaktīvās tehnoloģijas, video un fotogrāfiskie mediji. Šī programma ir vienīgā Latvijā, kas sniedz studentiem tās nepieciešamās zināšanas, kas palīdz iegūt vispusīgu izpratni par aktuālajām norisēm un attīstības tendencēm mūsdienu sabiedrībā, mākslā un kultūrā, radošajā ekonomikā un jaunajās tehnoloģijās.

Programmā var apgūt nepieciešamās prasmes darbā ar dažādām mediju tehnoloģijām (audio, video, foto, multimediji, interaktīvie mediji, mobilās tehnoloģijas u.tml.), lai varētu radoši strādāt dažādās nākotnes nozarēs, kas saistītas ar mākslu, radošumu un inovācijām. Programmas studenti apgūst arī interaktīvo, attēlu, audio un digitālo mediju un mākslas teoriju, attīstot kritisko un konceptuālo domāšanu un veidojot nepieciešamo zināšanu bāzi darbībai mākslas, mediju un kultūras jomās. Starptautiskos mākslas un akadēmiskās sadarbības projektos pieredzējuši pasniedzēji studentus iepazīstina ar mākslas pētniecības un mākslas darbu, kā arī audiovizuālo mediju produktu producēšanas, prezentēšanas un izplatīšanas aktuālākajām metodēm.

RISEBA humanitāro zinātņu maģistra studiju programma "Audiovizuālā mediju māksla" ir viena no šī brīža Latvijas līderiem plaša profila apmācībā un pētniecībā, kas sakņojas autorkino labākajās tradīcijās un ietver vairākus moduļus: kino ražošanu, fotogrāfijas mākslu, animāciju, video un datorgrafiku, interaktīvo 2D un 3D objektu izstrādi un spēļu dizainu.

Kaut arī programma ir visaptveroša savā uzbūvē un tās mērķis ir apmācīt nākotnes vadītājus filmu un televīzijas studijām, reklāmas aģentūrām, animācijas studijām, sociālo tīklu radošajām struktūrvienībām, kā arī specefektu un kino pēcapstrādes studijām, tā piedāvā saviem studentiem arī specializēties izvēlētajā nozarē. Maģistrantiem ir iespēja izvēlēties specializāciju, kas tiek realizēta individuālā (Independent Study) studiju kursa veidā izvēlētās nozares atzīta eksperta vadībā.

Programmu apvienošanās rezultātā ieguvums ir arī kvalificēti mācībspēki: gan ārvalstu viespasniedzēji – augsta līmeņa jomas eksperti, gan starptautiski atzīti jomas profesionāļi no Latvijas – mākslinieki, komponisti, režisori, producenti, operatori, kā arī akadēmiskie pētnieki, kas tiecas apvienot akadēmiskās pētniecības tradīcijas ar jaunu zināšanu radīšanas veidu, kas balstīts radošajās praksēs.

Īpašs ieguvums šādām apvienotajām studijām ir intensīva sadarbība plašākā studentu grupā, kurā satiekas un mijiedarbojas dažādas zināšanas un prasmes – no filmu producēšanas un multimediju performancēm līdz vizuālai, interaktīvai un digitālai mākslai, skaņas dizainam un elektroniskajai mūzikai.

Uzņemšana un studiju realizācija notiek 4 specializētajos virzienos, katra augstskola īstenos divus no tiem. RISEBA organizēs gan uzņemšanu, gan studijas specializācijās “Audiovizuālo mediju māksla” un “Multimediju skatuves māksla” virzienos, savukārt Liepājas universitāte  “Digitālā māksla” un “Skaņas māksla un elektroniskā mūzika”.

Programma tiks īstenota gan Rīgā gan Liepājā. Pirmajā mācību gadā kopīgās studijas notiks pamatā Rīgā, ar atsevišķiem semināriem Liepājā mediju mākslas nedēļas “iWeek” un skaņas mākslai veltītā festivāla “Skaņas Dienas” ietvaros.

Otrajā semestrī un otrajā mācību gadā – specializāciju priekšmeti notiks attiecīgi pēc izvēlēto virzienu realizācijas vietām: “Audiovizuālo mediju māksla” un “Multimediju skatuves māksla” notiks Rīgā, savukārt  “Digitālā māksla” un “Skaņas māksla un elektroniskā mūzika” – Liepājā. Studentiem tiek piedāvāta iespēja atsevišķus studiju semestrus studēt ārvalstīs Erasmus+ programmu ietvaros.

Mācības notiks angļu valodā. Lekcijas plānotas ceturtdienas un piektdienas vakaros, un sestdienās. LiepU administrētajos virzienos ir gan budžeta, gan maksas vietas, RISEBA – maksas vietas.

Pieteikšanās uz Liepājas Universitātes administrētajiem studiju virzieniem - "Digitālā māksla" un "Skaņas māksla un elektroniskā mūzika" administrētajiem virzieniem notiek klātienē no 5. līdz 12. jūlijam Liepājā, Lielajā ielā 14 vai 8. jūlijā Rīgā, Torņa ielā 4.

Konsultācijas  13. jūlijā 12:00. Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas MPLab telpās Liepājā, Kūrmājas prospektā 13.

Iestājpārbaudījumi  14. jūlijā 14:00 - 17:00 MPLab telpās.  

Iestājpārbaudījumos jāprezentē divi iepriekš sagatavoti uzdevumi: 1. uzdevums ir maģistra darba pieteikums kādā no abu augstskolu piedāvātajām maģistru programmu specializācijām, 2. uzdevums ir reflektanta portfolio – reflektants iepazīstina ar savu līdzšinējo radošo darbību realizētajiem projektiem, mākslas darbiem (foto vai video materiāliem ). Prezentācijas laiks – 10 minūtes.  

Pieteikšanās uz RISEBA administrētajiem virzieniem "Audiovizuālo mediju māksla" vai "Multimediju skatuves māksla" notiek uz vietas augstskolā Rīgā vai elektroniskā formātā līdz 20. augustam.

Iestājpārbaudījumi notiek rakstiskā formā - jums reizē ar dokumentiem ir jāiesniedz portfolio un audiovizuālo mediju mākslas / vai multimediju performances (maģistra darba) projekta pieteikums. 14. jūlijā pretendenti ierodas kārtot angļu valodas eksāmenu.

Vairāk informācijas:

Liepājas universitātes mājaslapā: https://www.liepu.lv/lv/652/pieteiksanas-magistranturas-studijam

un RISEBA augstskolas mājaslapā http://www.riseba.lv/lv/pieteiksanas-studijam-augstskola-riseba

Kontakti:

Rasa Šmite, Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas maģistra studiju programmas vadītāja, tālr. 26546776, rasa.smite@rixc.org

Janis Holšteins, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departamenta vadītājs, tālr.25618534, janis.holsteins@riseba.lv

Aigars Ceplītis, RISEBA maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” radošais direktors, tālr. 25620270, acglobalfilms@gmail.com

Simona Orinska, RISEBA maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” Multimediju skatuves mākslas virziena vadītāja, simona.orinska@gmail.com


TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009