Maģistra programma turpmāk tiks veidota sadarbojoties ar RISEBA

Šonedēļ Liepājas universitāte noslēdza sadarbības līgumu ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA, kas paredz sadarbību dažādos virzienos – studiju programmu attīstībā, pētniecībā un radošajā darbībā.

Nākamajā studiju gadā sadarbība veidosies starp maģistru studijas programmām – “Jauno mediju māksla” Liepājas universitātē un “Audiovizuālo mediju mākslas” RISEBA augstskolā. Apvienojot abu augstskolu programmu resursus, būs iespējams nodrošināt efektīvāku, kvalitatīvāku un daudzpusīgāku studiju īstenošanu audiovizuālo mediju un digitālo tehnoloģiju mākslās.

Abām augstskolām ir augstvērtīga materiāli tehniskā bāze. Liepājā – Jauno mediju mākslas studiju procesu nodrošina Mākslas Pētījumu laboratorija ar datortehniku, skaņas, video montāžas un foto studijām, 3D printēšanas tehniku, u.c. digitālo tīklu tehnoloģijām, kā arī mediatēku, kas tika iekārtotas ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu. Rīgā – RISEBA augstskolas H2O6 Arhitektūras un mediju centrā studentiem ir pieejamas plašas video, foto, skaņu ierakstu un montāžas studijas, pasākumu un nodarbību telpas, audiovizuālā tehnika. Apvienošanās rezultātā ieguvums ir arī kvalificēti mācībspēki: gan ārvalstu viespasniedzēji – augsta līmeņa jomas eksperti, gan starptautiski atzīti jomas profesionāļi no Latvijas – mākslinieki, komponisti, režisori, producenti, operatori, kā arī akadēmiskie pētnieki, kas tiecas apvienot akadēmiskās pētniecības tradīcijas ar jaunu zināšanu radīšanas veidu, kas balstīts radošajās praksēs.

Īpašs ieguvums šādām apvienotajām studijām ir intensīva sadarbība plašākā studentu grupā, kurā satiekas un mijiedarbojas dažādas zināšanas un prasmes – no filmu producēšanas un multimediju performancēm līdz vizuālai, interaktīvai un digitālai mākslai, skaņas dizainam un elektroniskajai mūzikai.

Uzņemšana un studiju realizācija notiek 4 specializētajos virzienos, katra augstskola īstenos divus no tiem. RISEBA organizēs gan uzņemšanu, gan studijas specializācijās “Audiovizuālo mediju mākslas” un “Multimediju skatuves māksla” virzienos, savukārt Liepājas universitāte - “Digitālā māksla” un “Skaņas māksla un elektroniskā mūzika”.

Programma tiks īstenota gan Rīgā gan Liepājā. Pirmajā gadā kopīgās studijas notiks pamatā Rīgā, ar atsevišķiem semināriem Liepājā iweek festivāla un Skaņu dienu ietvaros. Otrajā pusgadā un otrajā mācību gadā – specializāciju priekšmeti notiks attiecīgi pēc izvēlēto virzienu realizācijas vietām:

“Audiovizuālo mediju mākslas” un “Multimediju skatuves māksla” notiks Rīgā, savukārt “Digitālā māksla” un “Skaņas mākslas un elektroniskā mūzika” - Liepājā. Studentiem tiek piedāvāta iespēja atsevišķus studiju semestrus studēt ārvalstīs Erasmus+ programmu ietvaros.

Mācības notiks angļu valodā. Lekcijas plānotas ceturtdienas un piektdienas vakaros, un sestdienās. LiepU administrētajos virzienos ir gan budžeta, gan maksas vietas, RISEBA – maksas vietas. Iestājpārbaudījumos jāprezentē divi iepriekš sagatavoti uzdevumi. 1. uzdevums ir maģistra darba pieteikums kādā no abu augstskolu piedāvātajām maģistru programmu specializācijām 2. uzdevums ir reflektanta portfolio – kur reflektants iepazīstina ar savu līdzšinējo radošo darbību realizētajiem projektiem, mākslas darbiem, (foto vai video materiāliem).

Reflektantu elektroniskā pieteikšanās studijām notiks līdz 12. jūlijam izmantojot e-pakalpojumu:

http://www.Latvija.lv/studijas

Vairāk informācijas:

Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas mājas lapā: http://mplab.lv

Facebook: https://www.facebook.com/MPLaboratorija/

un RISEBA augstskolas interneta mājas lapā www.riseba.lv

Kontakti: Rasa Šmite, Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas maģistra studiju programmas vadītāja, tālr. 26546776, rasa.smite@rixc.org

Janis Holšteins, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departamenta vadītājs/Rīga, tālr.25618534, janis.holsteins@riseba.lv

Aigars Ceplītis, RISEBA maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” radošais direktors, tālr. 25620270, acglobalfilms@gmail.com

Simona Orinska, RISEBA maģistra studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” Multimediju skatuves mākslas virziena vadītāja/ Rīga, simona.orinska@gmail.com

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009