“Jauno mediju mākslas” doktorantu atvērtās prezentācijas

Šo piektdien, 19. februārī no pl. 15.00 – 16.30 aicinām uz Liepājas universitātes jaunās doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” ikgadējā semināra nedēļas noslēgumu Rīgā. Atvērtajās prezentācijās, kas notiks RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Rīgā, Durbes ielā 4, interesentiem būs iespēja iepazīties ar doktorantūras studiju procesu, kā arī šobrīd studējošie doktoranti sniegs ieskatu savos radošajos pētījumos.

Interesentiem - maģistru studentiem, absolventiem ar maģistra grādu, mācībspēkiem u.c., kas interesējas par doktora grāda iegūšanu starpdiciplināras mākslas nozarē - vēlams iepriekš pieteikties pie programmas vadītājas - LiepU asoc. prof. Rasas Šmites pa e-pastu rasa.smite@rixc.org vai tālr. 26546776.

Doktora studiju programma “Jauno mediju māksla" ir jauna licencēta akadēmiskā programma Liepājas universitātē, kas darbojas kopš 2013. gada. Šī ir vienīgā doktorantūra Latvijā, kura ir adresēta māksliniekiem – pētniekiem. Programma ir izstrādāta, lai atbalstītu praksē balstīto doktora studiju programmu veidošanos Latvijas augstskolu sistēmā kā tas notiek citās Eiropas valstīs. Tādēļ šajā novatoriskajā programmā līdzās akadēmiskajam un teorētiskajam pētījumam norisinās arī mākslas radīšanas process – mākslas praksē balstītā pētniecība. 

Programmas mērķis ir sekmēt jaunu, progresīvu teoriju un kritiskas analīzes attīstību jauno mediju un starpdiscplinārās mākslas jomā, kā arī jaunu mākslas formu un mākslas darbu rašanos, kas, balstoties mākslas pētniecības pieejā un integrējot citas zinātņu nozares, sniedz ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā. 

Studiju programmas noslēgumā doktorantiem ir jāizstrādā kvalitatīvi augstvērtīgs promocijas darbs, ko papildina novatorisks mākslas darbs vai inovatīvs radošais projekts, kas balstīts inovāciju tehnoloģijās, starpdisciplinārās mākslas praksēs, skaņā, audiovizuālajos medijos, interaktivitātē, utml.

Programma ir balstīta uz individuālu, patstāvīgu pētniecību, klātienes tikšanās notiek trīs reizes gadā kopīgu semināru nedēļas formā, kas notiek Liepājā un partneru insitūcijās citviet Latvijā - RISEBA telpās Rīgā un SERDE rezidenču centrā Aizputē.

Individuālās studijas un patstāvīgais darba var norisināties kvalitatīvi izremontētās Mākslas pētījumu laboratorijas (MPLab) telpās, kas atrodas Liepājas Universitātes ēkā Kūrmājas prospektā 13. Laboratorijas telpas ir labiekārtotas ar Norvēģu finanšu instrumenta granta atbalstu, aprīkotas ar nepieciešamo tehnisko bāzi un mediatēku. Studentiem ir iespēja izmantot arī Jauno mediju kultūras centra RIXC pieejamos resursus Rīgā, Spīķeru kvartālā. Programmā ir gan budžeta, gan maksas vietas, kā arī iespēja pieteikties Erasmus apmaiņai Alto universitātē Somijā.

Programmas vadītāja: LiepU asoc. prof. Dr.sc.soc. Rasa Šmite rasa.smite@rixc.org. 

Studiju vadītājs: LiepU docents PhD Chris Hales.

Tuvākā pieteikšanās doktorantūras studiju programmai, kas sāksies 2017. gada februārī, šogad notiks šādos termiņos:

31. oktobris, 2016 -  jāiesniedz aizpildīta anketa ar promocijas darba pieteikumu (anketu iespējams lejupielādēt 

šeit: http://mplab.lv/faili/LiepU-JMM-DR-projekta-pieteikuma-forma.doc), nosūtot to uz e-pastu info@mplab.lv

15. novembris, 2016 - reflektanti saņem komentārus un ieteikumus anketas uzlabojumiem no vērtēšanas komisijas

31. decembris, 2016 - reflektanti atsūta uzlabotus pieteikumus

15. janvāris, 2017 - komisija sniedz gala vērtējumu

15.-20.janvāris, 2017 - dokumentu iesniegšana

 

Kontaktinformācija:

Jautājumi, pieteikšanās un papildus informācija: rasa.smite@rixc.lv, 26546776 (Rasa Šmite)

http://mplab.lv 

http://liepu.lv

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009