HIBRĪDMĀKSLA / HYBRID ART

Divu dienu mākslas un zinātnes seminārs Mākslas Pētījumu laboratorijā

10. – 11. decembris, 2015.

Norises vieta: MPLab, Kūrmājas prospekts 13, Liepāja

* Lektori: Piibe PIIRMA (Igaunija), Ainārs KAMOLIŅŠ (Latvija), Gints GABRĀNS (Latvija)

* Dalībnieki:
JMM maģistrantūras studenti,
kā arī 3. kursa studenti un citi, kurus interesēm māksla un zinātne.

* Organizē Rasa Šmite (rasa@rixc.org, 26546776), asistēs Paula Vītola (paula.vitola@gmail.com, 28362725)

* Programma:

CETURTDIENA, 10. decembris, 2015

11.00-13:00 – NO MEDIJU MĀKSLAS LĪDZ HIBRĪDMĀKSLAI, lekciju vada Piibe PIIRMA, Digitālo mediju un bio māksliniece, nesen aizstāvējusi doktora disertāciju mākslas un zinātnes jomā. Piibe sniegs ievadlekciju par mākslu un zinātni inter- un trans- discpiplinārā kontekstā.

13:00-14:00 – Pusdienas

14:00-16:00 – BIOMĀKSLA, lekcija un darba sesija, kuru vadīs Piibe PIIRMA

16:00-17:00 – Pārtraukums

17.00-18.00  ĪSFILMU PROGRAMMA par biomākslu, kurators Piibe PIIRMA.

18.00-19:00 – IEVADS ZINĀTNES FILOZOFIJĀ, lekciju vada Ainārs KAMOLIŅŠ, filozofs, mākslas un zinātnes pētnieks, savu doktora grādu ieguvis Aberdīnas Universitātes Renesanses centrā.


PIEKTDIENA, 11. decembris, 2015

10.00-11.30 MA studenti iepazīstina ar saviem mākslas pētneicības projektiem (Anna Priedola, Pēteris Riekstiņš, Artūrs Kalvāns un citi), apspriedīs savas tēmas ar Piibe Piirma, Aināru Kamoliņu un Gintu Gabrānu.

12.00-14:00 – PAR ZINĀTNI UN LAIKMETĪGO MĀKSLU, lekciju vada Gints GABRĀNS, Latvijā pazīstams mākslinieks, darbojas laikmetīgās mākslas un zinātnes jomā.

14:00-15:00 – Pusdienas

15:00-17:00 – SOCIĀLĀS  PĒTNIECĪBAS ZINĀTNE + MĀKSLA, ELEKTRĪBA UN BIOLOĢIJA, lekciju vada Ainārs KAMOLIŅŠ

 

/

 

2-day art and science seminar in Art Research Lab

December 10-11, 2015
Location: MPLab, Kurmajas prospekts 13, Liepaja

* Speakers: Piibe PIIRMA (Estonia), Ainars KAMOLINS (Latvia), Gints GABRANS (Latvia)

* Participants:
primary - master students of new media art programme
as well as 3rd year bachelor students and others interested in art-science topic

* Organized by Rasa Smite (rasa@rixc.org, +371 26546776), with assistance by Paula Vitola (paula.vitola@gmail.com, +371 28362725)

* Preliminary programme:

THURSDAY, December 10, 2015

11.00-13:00 – FROM MEDIA ART TO HYBRID ART, lecture by Piibe PIIRMA, Estonian digital and bio artist, recently defended his PhD on art and science. She will give an introductory lecture on art and science in the context of inter- and trans- disciplinary concepts.

13:00-14:00 Lunch

14:00-16:00 – BIOART, lecture and working session with Piibe PIIRMA

16:00-17:00 – break

16:00-17:00 – SHORT FILM PROGRAMME on bio- and hybrid- art, curated by Piibe PIIRMA.

18.00-19.30 – INTRODUCTION IN PHILOSOPHY OF SCIENCE, lecture by Ainars KAMOLINS, philosopher, and researcher on art and science, has carried out his PhD research in Renaissance Center of Aberdeen University.


FRIDAY, December 11, 2105

10.00-11.30 MA students introducing their artistic research projects (Anna Priedola, Peteris Riekstins, Arturs Kalvans and others) and discuss their master thesis with Piibe Piirma, Ainars Kamolins and Gints Gabrans

12.00-14:00 – ON SCIENCE IN CONTEMPORARY ART, lecture by Gints GABRANS, well-known Latvian contemporary artist, who is working with science

14:00-15:00 – Lunch

15:00-17:00 – SOCIAL STUDIES OF SCIENCE + ART, ELECTRICITY AND BIOLOGY, lecture by Ainars KAMOLINS

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009