VĒL TIKAI LĪDZ 7. JŪLIJAM VARAT PIETEKTIES STUDIJĀM – JAUNO MEDIJU MĀKSLAS MAĢISTRATŪRĀ LIEPĀJĀ!

JAUNO MEDIJU MĀKSLA ir akreditēta akadēmiskā maģistra studiju programma Liepājas universitātē. Programma nodrošina augstvērtīgu studiju procesu dažādās jauno mediju mākslas jomās – akustiskās mākslas un skaņu dizains, digitālie tīkli un interaktīvie mediji, video un fotogrāfiskie mediji.

 

* Kādēļ studēt maģistratūrā?

Pēc skolas uzsākot studijas universitātē bakalauru programmā, jūs jau piedzīvojāt pirmās pārmaiņas attīstot savas spējas strādāt patstāvīgākā līmenī. Studijas maģistratūrā prasīs no jums līdzīgas iemaņas. Studijas kļūs specifiskākas un patstāvīgākas; pasniedzēji veltīs mazāk laika lekcijām, bet būs jums līdzvērtīgāki sarunu biedri diskusijās par jums interesējošām tēmām; visu trūkstošo informāciju jums būs jāmāk atrast pašiem daudz lasot, strādājot praktiski un konsultējoties ar kolēģiem un pasniedzējiem.

Beidzot studijas jūs kļūsiet ne vien par patstāvīgiem māksliniekiem un/vai pētniekiem, bet jau par savas nozares augsta līmeņa speciālistiem, spējīgiem pieņemt patstāvīgus lēmumus, realizēt savas idejas un sniegt ieguldījumu inovācijās jūsu specialitātē.

 

* Kādēļ studēt tieši šajā programmā?

 

Šī programma ir vienīgā Lavijā, kas sniedz studentiem tās nepieciešamās zināšanas, kas palīdz iegūt vispusīgu izpratni par aktuālajām norisēm un attīstības tendencēm mūsdienu sabiedrībā, kultūrā, radošajā ekonomikā, jaunajās tehnoloģijās un mākslā.

Programmā var apgūt visas nepieciešamās prasmes darbā ar dažādām mediju tehnoloģijām (audio, video, foto, multimediji, interaktīvie mediji, mobilās tehnoloģijas u. tml.), lai varētu radoši strādāt dažādās nākotnes nozarēs, kas saistītas ar radošumu un inovācijām.

 

Apmācības notiek kvalitatīvi izremontētās Mākslas pētījumu laboratorijas (MPLab) telpās, kas atrodas nelielā Liepājas universitātes ēkā Kūrmājas prospektā 13, netālu no jūras. Laboratorijas telpas ir labiekārtotas ar Norvēģu finanšu instrumenta granta atbalstu, aprīkotas ar visu nepieciešamo tehnisko bāzi un mediatēku.

Studenti tiek nodrošināti ar unikālu iespēju piekļūt un radoši strādāt ar laboratorijā esošo tehniku 24h diennaktī.

 

Programmā ir gan budžeta, gan maksas vietas!

 

Mācības notiek galvenokārt piektdienās, sestdienās vai tiek izkārtotas tā, ka tās ir iespējams apvienot ar darbu.

Programmā specialitātes priekšmetus pasniedz Eiropas līmeņa docētāji gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Tieši ārvalstu pasniedzēji un saikne ar starptautisko jauno mediju mākslas vidi (dalība festivālos, izstādēs, radošās darbnīcas, studiju apmaiņas programmas u.tml.) ir šīs programmas atslēga. Studentiem tiek piedāvāta iespēja atsevišķus studiju semestrus studēt ārvalstīs Erasmus un citās programmās.

 

* Kur iegūt tuvāku informāciju par programmu?

 

Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas mājas lapā zem sadaļas “Izglītība” jūs varat atrast visu nepieciešamo informāciju par maģistra programmu “Jauno mediju māksla”:

http://mplab.lv/lv/izglitiba/1/

 

* Kā var pieteikties studijām?

 

Reflektantu elektroniskā pieteikšanos studijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, notiek no 25. jūnija līdz 7. jūlijam;

2) Reflektantu pieteikšanās studijām uzņemšanas punktos no 1. jūlijalīdz 7.jūlijam;

3) Reflektantu dokumentu uzrādīšana un pieteikuma apstiprināšana uzņemšanas punktos no 1 .jūlija līdz 7. jūlijam.

 

Tuvāka informācija par pieteikšanos Liepājas universitātes mājas lapā:

http://www.liepu.lv/lv/651/vienota-pieteiksanas-pamatstudijam

un MPLab mājas lapā: http://mplab.lv/lv/izglitiba/1_sub4/

 

* Iestājpārbaudījumi:

 

Konsultācijas: 8. jūlijā Liepājā, Kūrmājas prospektā 13, 13:00 (ieeja no sētas)

Iestājpārbaudījumi: 9. jūlijā Liepājā, Kūrmājas prospektā 13, 14:00 (ieeja no sētas)

 

* Kas jādara iestājpārbaudījumos?

 

Iestājpārbaudījumos jāprezentē divi iepriekš sagatavoti uzdevumi:

1. uzdevums ir maģistra darba pieteikums – jauno mediju mākslas projekts (kādā no digitālo mediju tehnikām).

2. uzdevums ir reflektanta portfolio – kur reflektants iepazīstina ar savu līdzšinējo radošo darbību (realizētajiem projektiem, mākslas darbiem).

Detalizētāka informācija: http://mplab.lv/lv/izglitiba/1_sub4/

 

* Eksāmenu rezultātu ievade un apstiprināšana sistēmā: 10. jūlijā līdz plkst. 12:00.

Rezultātu paziņošana: konkursa 1. kārtas rezultātu paziņošana 10. jūlijā no plkst. 14:00 LiepU datu bāzē www.latvija.lv, kā arī īsziņā un elektroniskajā vēstulē;

konkursa 2. kārtas noslēgums un rezultātu paziņošana 14. jūlijā pēc plkst. 17:00 portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņā un elektroniskajā vēstulē.

 

* ... Ja ir kādi jautājumi?

 

Lūdzu kontaktējaties ar programmas vadītāju asoc. prof. Rasu Šmiti – rasa@rixc.lv, 26546776

 

 

Gaidīsim jūs Jauno mediju mākslas programmā!

 

http://mplab.lv

 

 

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009