Mērķstipendijas maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” studentiem

Lai palielinātu augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu skaitu, Liepājas Universitāte īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē” Vienošanās Nr. 2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/003 .

Projekta ietvaros maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” studentiem konkursa kārtībā ir iespējams saņemt stipendiju 426,86 EUR  mēnesī ar nosacījumu – sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtot nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā apgūt attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

27. janvārī notika Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kuras laikā tika vērtēti mērķstipendijas pretendenti (mērķstipendijas rangu skatīt ŠEIT). Mērķstipendiju 2014./2015. studiju gada 2. semestrim ieguva studiju programmas „Jauno mediju māksla” 2. kursa maģistrants Kristaps Biters un studiju programmas „Informācijas tehnoloģija”1. kursa maģistrants Krists Jankovskis (rīkojumu par mērķstipendijas piešķiršanu skatīt ŠEIT).

Detalizētāku informāciju par mērķstipendijām un to piešķiršanas kārtību skatīt šeit: http://www.liepu.lv/lv/734/esf-stipendijas , kontaktinformācija: Guna Pūce, tālr. 20011931, e-pasts: guna.puce@liepu.lv

 

 

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009