Mērķstipendijas maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” studentiem

Lai palielinātu augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu skaitu, Liepājas Universitāte īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē” Vienošanās Nr. 2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/003 .

Projekta ietvaros maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” studentiem konkursa kārtībā ir iespējams saņemt stipendiju 426,86 EUR  mēnesī ar nosacījumu – sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtot nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā apgūt attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

 

 

 

 

19. un 20. janvārī Liepājas Universitātes maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” maģistranti varēja pieteikties konkursam uz mērķstipendiju. Kopumā tika saņemti 12 iesniegumi. Pretendentu sarakstu skatīt ŠEIT.

2015. gada 27. janvārī plkst. 14.00, 214. telpā, notiks Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kuras laikā tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi.

 

Detalizētāku informāciju par mērķstipendijām un to piešķiršanas kārtību skatīt šeit: http://www.liepu.lv/lv/734/esf-stipendijas , kontaktinformācija: Guna Pūce, tālr. 20011931, e-pasts: guna.puce@liepu.lv

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009