Piešķirtas mērķstipendijas Liepājas Universitātes doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem

Lai tiktu sekmētas kvalitatīvas studijas visos Liepājas Universitātes īstenotajos doktora studiju virzienos, kopš 2009. gada Liepājas Universitāte realizē Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” (vienošanās Nr.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018). Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko konkursa kārtībā piešķir doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam vienas doktora studiju programmas apguvei un doktora zinātniskā grāda ieguvei.

Mērķstipendija ļauj doktorantiem pilnvērtīgi pievērsties studijām un promocijas darba izstrādei, kā arī finansē pasākumus, kas nepieciešami zinātniskā darba aizstāvēšanai. Ikvienam LiepU doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam ir iespēja piedalīties konkursā, lai saņemtu mērķstipendiju visa studiju gada garumā.

Mērķstipendijas apmērs 1. vai 2. kursa doktorantam ir ne vairāk kā 640,29 euro mēnesī; 3. kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir četri gadi, – ne vairāk kā 853,72 euro mēnesī; 3. kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir trīs gadi, vai 4. kursa doktorantam, vai zinātniskā grāda pretendentam – ne vairāk kā 1138,30 euro mēnesī.

Detalizētāku informāciju par mērķstipendiju un tās piešķiršanas kārtību skatīt Nolikumā.

28.augustā notika Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kuras laikā tika izskatīti pieteikumi konkursam uz mērķstipendiju, kā arī pašreizējo mērķstipendiātu pārskati/ atestācijas lapas. Rīkojumu par mērķstipendiju piešķiršanu un mērķstipendiātu darba rezultātu akceptēšanu skatīt ŠEIT. Rīkojumu par mērķstipendiju un zinātnisko vadītāju atlīdzības apjomu skatīt ŠEIT.

 

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Dr.sc.comp. Anita Jansone, e-pasts: anita.jansone@liepu.lv ; projekta asistente Mg.philol. Guna Pūce, tālr.: 26101247 e-pasts: guna.puce@liepu.lv;

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009