Mērķstipendijas maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” studentiem

Liepājas Universitāte īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē” (vienošanās Nr. 2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/003), kura ietvaros tiek piešķirtas mērķstipendijas maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” maģistrantiem 426,86 euro apmērā. Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko piešķir vienas maģistra studiju programmas apguvei un viena maģistra grāda ieguvei.

Mērķstipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā. Pieteikties konkursam var ikviens LiepU maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” maģistrants, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

 

 

 

 

Š. g. 27. augustā notika Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kuras laikā tika vērtēti mērķstipendiju pretendenti 2014./ 2015. studiju gadam. Mērķstipendiju pretendentu rangu skatīt ŠEIT. Rīkojumu par mērķstipendiju piešķiršanu skatīt ŠEIT.

 

Kontaktinformācija: Projekta vadītāja Guna Pūce, tālr. 20011931

                              e-pasts: guna.puce@liepu.lv

 

Detalizētāka informācija par mērķstipendijām un to piešķiršanas kārtību: Nolikums

 

 

 

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009