Liepājas Universitātē sāksies papilduzņemšana

No 25. augusta līdz 1. septembrim Liepājas Universitātē notiks papilduzņemšana pamatstudijās un maģistrantūrā 2014./2015. studiju gadam. Dokumentus iesniegt varēs Lielajā ielā 14, 2.stāvā, 221.telpā.

 

Interesenti var pieteikties bakalaura pilna laika dienas studiju programmās „Baltu filoloģija un kultūra”, „Biznesa un organizāciju vadība”, „Datorzinātnes”, „Dizains”, „Eiropas valodu un kultūras studijas”, „Fotomāksla”, „Informācijas tehnoloģija”, „Jauno mediju māksla” „Komunikācijas vadība”, „Kultūras vadība”, „Logopēdija”, „Matemātika”, „Mehatronika”, „Skolotājs (Mūzikas skolotājs)”, „Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs)”, „Skolotājs (Pirmsskolas izglītības skolotājs)”, „Skolotājs (Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem)”, „Skolotājs (Sporta un deju skolotājs)”, „Sociālais darbinieks”, „Tūrisma vadība un rekreācija” un „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija”.

 

Papilduzņemšana nepilna laika neklātienes bakalaura līmeņa studijās notiks studiju programmās „Biznesa un organizāciju vadība”, „Kultūras vadība”, „Skolotājs (Mūzikas skolotājs)”, „Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs)”, „Skolotājs (Pirmsskolas izglītības skolotājs)”, „Skolotājs (Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem)” un „Sociālais darbinieks”.

 

Savukārt pilna laika dienas maģistrantūras studijās interesenti var pieteikties studiju programmās „Ekotehnoloģijas”, „Informācijas tehnoloģija”, „Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā”, „Jauno mediju māksla”, „Karjeras konsultants”, „Latviešu filoloģija”, „Māksla”, „Rakstniecības studijas”, „Sociālais darbs”, „Vadības zinības”, „Vispārējās izglītības skolotājs (1 gads)”, „Vispārējās izglītības skolotājs (angļu valodā)”, „Vispārējās izglītības skolotājs (bioloģijā)”, „Vispārējās izglītības skolotājs (fizikā)”, „Vispārējās izglītības skolotājs (informātikā)”, „Vispārējās izglītības skolotājs (krievu valodā un literatūrā un kulturoloģijā)”, „Vispārējās izglītības skolotājs (latviešu valodā un literatūrā un kulturoloģijā)”, „Vispārējās izglītības skolotājs (matemātikā)”, „Vispārējās izglītības skolotājs (pirmsskolā metodiķa darbā)”, „Vispārējās izglītības skolotājs (speciālā izglītība)” un „Vispārējās izglītības skolotājs (vizuālajā mākslā un kulturoloģijā)".

 

Studētgribētāji aicināti pieteikties studijām arī nepilna laika neklātienes maģistra studiju programmā „Mūzikas terapija”.

 

Plašāku informāciju par Liepājas Universitātes piedāvātajām studiju programmām, pieteikšanās kārtību un studiju maksas atlaidēm skatīt mājas lapā: www.liepu.lv (sadaļa „Nāc studēt!”) vai arī interesēties pie Ilzes Magazeinas, LiepU uzņemšanas komisijas sekretāres pamatstudijās un maģistrantūrā, Lielajā ielā 14, 221. telpā, tālr. 63422505, 26190339; e-pasts: ilze.magazeina@liepu.lv .
TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009