Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē

Liepājas Universitāte īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē” (vienošanās Nr. 2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/003), kura ietvaros tiek piešķirtas mērķstipendijas maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” maģistrantiem 426,86euroapmērā. Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko piešķir vienas maģistra studiju programmas apguvei un viena maģistra grāda ieguvei.

Mērķstipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā. Pieteikties konkursam var ikviens LiepU maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” maģistrants, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

18. un 19. augustā notiks pieteikšanās konkursam mērķstipendiju saņemšanai 2014./ 2015. studiju gadā.

 

 

 

 

Piesakoties konkursam, jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa (Nolikuma par mērķstipendijām 1. pielikums) un apliecinājums (Nolikuma par mērķstipendiju piešķiršanu 2. pielikums).

            Dokumentus var iesniegt Zinātnes daļā (Lielā ielā 14, 214. kabinetā):

            18. augustā – no plkst. 12.00 līdz 16.00

            19. augustā – no plkst. 9.00 līdz 13.00 

2014. gada 27. augustāplkst. 12.00 214. telpā notiks Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kuras laikā tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi.

 

Detalizētāku informāciju par mērķstipendijām un to piešķiršanas kārtību skatīt Liepājas Universitātes mājaslapā sadaļā STUDENTIEM/ESF STIPENDIJAS http://www.liepu.lv/lv/734/esf-stipendijas.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja Guna Pūce, tālr. 20011931, e-pasts: guna.puce@liepu.lv

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009