Jauno mediju mākslas doktorantūra - dokumentu iesniegšana līdz 24. janvārim

Doktorantūra – māksliniekiem! Aicinām studēt Liepājā!

Vēl var paspēt: dokumentu iesniegšana – līdz 24. janvārim, bet pieteikumus gaidīsim uz e-pastu info@mplab.lvlīdz 30. janvārim!

 

       
   
 


Attēlos:
1. Jānis Garančs, 2013. gadā uzņemtais doktorants.
2. Mākslas pētījumu laboratorija Liepājas Universitātē.

 

 

Liepājas universitātes Doktora studiju programma “Jauno mediju māksla” ir šobrīd ir pirmā Latvijā, kas ir adresēta tieši māksliniekiem. Tā ir licenzēta akadēmiskā programma, kas darbojas kopš 2013. gada.

Doktora studiju programma “Jauno mediju māksla” ir izstrādāta ar nolūku veicināt, lai arī Latvijas augstskolu sistēmā tiktu akceptēta praksē balstīto doktoru studiju programmu veidošana, kā tas notiek citās Eiropas valstīs. Tādēļ šajā novatoriskajā programmā līdzās akadēmiskajam teorētiskajam pētījumam, kas ir pamatā, papildus norisinās arī mākslas radīšanas process jeb tā dēvētā – mākslas praksē balstītā pētniecība.

 

Programmas galvenais mērķis ir sekmēt jaunu, progresīvu teoriju un kritiskas analīzes attīstību jauno mediju un starpdiscplinārās mākslas jomā, kā arī jaunu mākslas formu un mākslas darbu rašanos, kas balstoties mākslas pētniecības pieejā un integrējot citas zinātņu nozares, sniedz ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.

Studiju programmas rezultātā no doktorantiem tiek sagaidīts kvalitatīvi augstvērtīgs promocijas darbs, ko papildina novatorisks mākslas darbs vai inovatīvs radošais projekts. 

 

Programmā ir gan budžeta, gan maksas vietas un iespēja pieteikties uz stipendijām. Apmācības notiek kvalitatīvi izremontētās Mākslas pētījumu laboratorijas (MPLab) telpās, kas atrodas Liepājas universitātes ēkā Kūrmājas prospektā 13. Laboratorijas telpas ir labiekārtotas ar Norvēģu finanšu instrumenta granta atbalstu, aprīkotas ar visu nepieciešamo tehnisko bāzi un mediatēku. Studenti tiek nodrošināti ar unikālu iespēju piekļūt un radoši strādāt ar laboratorijā esošo tehniku 24h diennaktī.

Programma pamatā ir balstīta individuālā patstāvīgajā pētniecībā, klātienes tikšanās notiek Liepājā un/vai Rīgā trīs reizes gadā, vienas nedēļas garu, kopīgu semināru formā.

Doktora studiju programmas “Jauno mediju māksla” sadarbības partneris ir Latvijas Mākslas akadēmija.

 

Dokumentu pieņemšana – no 6. līdz 24. janvārim.

 

Iestājpārbaudījumi:

1) jāiesniedz aizpildīta anketa ar promocijas darba pieteikumu (angļu un latviešu valodās), nosūtot to uz e-pastu info@mplab.lvpieteikuma nosūtīšanas termiņš pagarināts līdz š. g. 30. janvārim.

2) intervija – 31. janvārī (vai citā tuvākajā datumā, individuāli saskaņojot).

 

Informācija par studiju programmu, kā arī pieteikuma anketu var lejuplādēt no: http://mplab.lv/lv/izglitiba/5/ 

Precīzāku informācijas par uzņemšanu un iesniedzamajiem dokumentiem skatīt http://liepu.lv zem saites “uzņemšana HMZF doktora studiju programmās”.

 

Kontaktinformācija: Asoc. prof. Rasa Šmite, rasa@rixc.lv, 26546776

 

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009