Mērķstipendijas maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” studentiem

Liepājas Universitāte īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē” (vienošanās Nr. 2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/003), kura ietvaros tiek piešķirtas mērķstipendijas maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģijas” un „Jauno mediju māksla” maģistrantiem. Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko piešķir vienas maģistra studiju programmas apguvei un viena maģistra grāda ieguvei.

Mērķstipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā. Pieteikties konkursam var ikviens LiepU maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģijas” un „Jauno mediju mākslas” maģistrants, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

23. un 24. janvārī notiks pieteikšanās konkursam uz mērķstipendiju saņemšanu 2013./ 2014. studiju gada otrajā semestrī.

 

 

 

                Piesakoties konkursam, jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa (Nolikuma par mērķstipendijām 1. pielikums) un apliecinājums (Nolikuma par mērķstipendiju piešķiršanu 2. pielikums).

            Dokumentus var iesniegt Zinātnes daļā (Lielā ielā 14, 214. kabinetā):

            23. janvārī – no plkst. 9.00 līdz 16.00 (pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00)

            24. janvārī – no plkst. 9.00 līdz 16.00 (pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00)

           

2014. gada 30. janvārī plkst. 9.00 203. telpā notiks Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kuras laikā tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi.

 

Detalizētāku informāciju par mērķstipendijām un to piešķiršanas kārtību skatīt Liepājas Universitātes mājaslapā sadaļā STUDENTIEM/ESF STIPENDIJAS http://www.liepu.lv/lv/734/esf-stipendijas.

Kontaktinformācija:

 

Projekta vadītāja Guna Pūce, tālr. 20011931, e-pasts: guna.puce@liepu.lv

 

 


TweetArhīvs: 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009