Mērķstipendijas maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” studentiem

Lai palielinātu augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu skaitu, Liepājas Universitātē tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas Universitātē” Vienošanās Nr. 2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/003 .

Projekta ietvaros maģistra studiju programmu „Informācijas tehnoloģija” un „Jauno mediju māksla” studentiem konkursa kārtībā ir iespējams saņemt stipendiju LVL 300 mēnesī ar nosacījumu – sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtot nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā apgūt attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

29. augustā notika Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kuras laikā tika vērtēti mērķstipendiju pretendenti 2013./ 2014. studiju gadam. Mērķstipendiju pretendentu rangu skatīt ŠEIT. Rīkojumu par mērķstipendiju piešķiršanu skatīt ŠEIT.

Kontaktinformācija:

            Projekta vadītāja Guna Pūce, tālr. 20011931, e-pasts: guna.puce@liepu.lv

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009