Pieteikšanās mērķstipendijām 2012./2013. gada 2. semestrim

23. un 24. janvārī notiks pieteikšanās mērķstipendijām 2012./2013. gada 2.
semestrī projektā "Atbalsts maģistra studiju īstenošanai Liepājas
Universitātē". Mērķstipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā.
Pieteikties konkursam var jebkurš LiepU „Informācijas tehnoloģijas” un
„Jauno mediju mākslas” maģistrants, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā
nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam
akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

Dokumentus var iesniegt Projektu daļā (215. kabinetā):
23. janvārī  – no 9:00 līdz 12:00
24. janvārī – no 12:00 līdz 17:00

Piesakoties mērķstipendijai, jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa
(Nolikuma par mērķstipendijām 1. pielikums) un maģistranta apliecinājums
(Nolikuma par mērķstipendijām 2. pielikums).

 


30. janvārī plkst. 9.30 203. telpā notiks Mērķstipendiju piešķiršanas
komisijas sēde, kuras laikā tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi.

Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko piešķir vienas maģistra studiju
programmas apguvei un viena maģistra grāda ieguvei. Mērķstipendijas tiek
piešķirtas Eiropas Sociālā fonda projekta„Atbalsts maģistra studiju
īstenošanai Liepājas Universitātē” (vienošanās Nr.
2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/IPIA/VIAA/003) ietvaros. Projekts tiek
īstenots no 2011. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. augustam.

Detalizētāka informācija par projektu:
http://www.liepu.lv/lv/734/esf-stipendijas

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009