JMM3 Video moduļagaladarbuprezentācija

LiepājasUniversitātesJaunomedijumākslasprogrammas 3.kursastudentiikvienuinteresentuaicinaapmeklēteksperimentālu video darbuskati "Konfrontācija"

4. janvārī pl. 12:00 Mākslaspētījumulaboratorijā. Darbitapuši video mākslinieču Daces DžeriņasunAgnesesIvanesvadībā.

 Studentu video instalācijasizstādē "Konfrontācija" veidotaskādivudažādusižetusaspēle, kasattīstāssavstarpējāmijiedarbībā, papildinotunkonfrontējotviensotru un reizēmarīšoattiecībutrešodalībnieku - skatītāju.

 Vaipretstatusaplūsmeradapilnību, vaiarīabsolūtukrahu?Kadpretpolipievelkas, pat planētassākgriezties. Kākonfrontācijamainacilvēkadzīviunuztveri? Šādujautājumusevuzdevušistudenti, veidojotizstādesdarbus.

 

 

 Datums: 04.02.2013.

 Laiks: 12:00

 Vieta: MPLab,Kūrmājas pr. 13, pagrabā.Ieeja no Elkoņuielas

 

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009