Liepājas Universitāte aicina piedalīties atklātajā lekcijā par mākslas būtību

Š.g. 9. maijā plkst. 18.00 Zivju ielā 11/13, 3. stāvā, Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija ielūdz uz Mg. phil. Kārļa Vērpes atklāto lekciju “Māksla, esamība un vēsturiskums: refleksija pēc Heidegera par mākslas būtību”. Atklātā lekcija paredzēta kā ievads sarunai par to, kas ir raksturīgs mākslai un tās izpratnei mūsdienās, šajā vēsturiskajā situācijā.

Vācu filozofs Martins Heidegers ir viens no lielajiem 20. gadsimta filozofiem, kas pamatīgi mainījis un ietekmējis turpmāko domāšanu par dažādiem cilvēka esamības apgabaliem, tai skaitā, mākslu. Heidegera eseja “Mākslasdarba sākotne”, iespējams, ir viens no pēdējiem līdz mūsdienām tapušajiem tekstiem, kurā jautājums par mākslu tiek uzdots tik pamatīgi. Jautājuma pamatīgumu un vērienu jau izsaka Heidegera mērķis noskaidrot mākslas esamību, to, kas ir māksla. Tajā pašā laikā Heidegera mākslas izpratne var kalpot par auglīgu pamatu vai sākumu sarunai par mākslu, īpaši laikā, kad pamatīgs skatījums ir retums.

Mg. phil. Kārlis Vērpe šobrīd ir viens no vadošajiem jaunākās paaudzes filozofiem Latvijā. Viņa pētnieciskās intereses saistās ar: dažādām attēla teorijām, arī estētikas un mākslas filozofijas kontekstā; attēla kā valodas izpratni; attēla apziņas un jēgas veidošanās likumsakarībām; apziņas filozofiju, galvenokārt fenomenoloģijas tradīcijā. Kārlis Vērpe studējis filosofiju Latvijas Universitātē (2001. – 2010.) un Maincas Johana Gūtenberga Universitātē (Vācija, 2005. – 2006.). Šobrīd Latvijas Universitātē aizstāvēšanai gatavo disertāciju filozofijā “(Re)prezentācija attēlā: pētījums fenomenoloģiskās attēla apziņas koncepcijās”. Kārlis Vērpe regulāri publicē rakstus Latvijas un starptautiskos zinātniskajos izdevumos, uzstājas konferencēs, ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas pētnieks, kā arī lasa lekciju kursus filozofijā Liepājas Universitātē un ISSP Skolā.

Telpā, kur notiks lekcija (Zivju ielā 11/13, 3. stāvā), līdz 11. maijam katru dienu no plkst. 12.00 līdz 18.00 ir apskatāma arī mākslinieces Annas Trapencieres personālizstāde „WHY TECHNOLOGY (is big)?“.

 

 

 

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009