Programmu „Jauno mediju māksla“ rudens/ziemas sesijas publiskās prezentācijas 13., 20.un 27.janvārī

    Liepājas Universitātes (LiepU) programmas „Jauno mediju māksla“ bakalaura un maģistra studenti visus interesentus ielūdz uz savu moduļu gala darbu publiskajām prezentācijām š.g. trīs piektdienās – 13., 20. un 27.janvārī. Ja vien nav norādīta cita adrese, visas prezentācijas notiks LiepU Humanitārās fakultātes ēkas Jauno mediju studiju telpās Liepājā, Kūrmājas prospektā 13.pagrabstāvā (ieeja no Elkoņu ielas).
    Tā kā programmas filosofijas pamatā ir atvērtība un sadarbība, tad studentu darbu prezentācijas tradicionāli tiek plānotas vienā dienā, lai pasniedzēji un citi interesenti varētu pārredzēt moduļos radīto, jau studiju procesā jauniešus pieradinot pie  tūlītējas atgriezeniskās saites.

 

 

 

 

13. janvārī
Kūrmājas prosp.13 JMM studiju telpās


9:00 – 11:00
2. kursa modulis „PROJEKTU MENEDŽMENTS“
Moduļa pasniedzēji: Mg.art Dace Bluķe, Mg.oec Atis Egliņš-Eglītis, Dr.habil.paed Daina Lieģeniece11:00 – 13:00
MA 2.kursa moduļa „KULTŪRVIDES KONTEKSTI“  un MA 1.kursa studentu diplomdarbu ideju pirmā publiskā prezentācija moduļa „JAUNO MEDIJU MĀKSLAS PĒTNIECĪBA“ ietvaros.
Moduļa pasniedzēji: Dr.philol Ilva Skulte, Dr.sc.soc Rasa Šmite un Dr.paed Diāna Laiveniece13:00 - 16:00
1.kursa moduļa “2D INTERAKTĪVAJIEM MEDIJIEM” prezentācijas.
Moduļa pasniedzēji: Mg.sc.edu Jānis Letinskis, Mg.sc.edu Ilva Magazeina un Dr.sc.soc Rasa Šmite16:00 - 18:00
2.kurss ar moduļa „MEDIJU TEORIJA“ teorētisko darbu diskusijām (izstādes atklāšana notiks 27.janvārī).
Moduļa pasniedzēji: Dr.philol Ilva Skulte, Dr.sc.soc Rasa Šmite, Mg.soc Normunds KozlovsNo 18:00 3.kurss darbu skate modulī „KUSTĪGS ATTĒLS: VIDEO“
Moduļa pasniedzēji: Dr.PhD Kriss Heils (UK) un Mg.art Agnese Ivane

20.janvārī
Kūrmājas prosp.13 JMM studiju telpās, Baseina ielā 9, 200.telpā


10:00 – 13:00, Liepājā Baseina ielā 9, 200.telpā
2.kursa moduļa „DIZAINS, DIZAINA METODES UN VIZUALIZĀCIJA“
Moduļa pasniedzēji: Mg.art Kristaps Grundšteins un Mg.art Dzintra Vīriņa13:00 – 14:30
MA 1.kursa mūzikas instrumentu demonstrācija moduļa „AUDIO KULTŪRA“ ietvaros.
Moduļa pasniedzēji: Mg.art Rolands Kronlaks, Mg.art Dace Bluķe un Dr.art Zane Gailīte15:00 – 16:00
MA 2.kursa moduļa „DIGITĀLIE TĪKLI“ prezentācija
Moduļa pasniedzēji: Dr.sc.soc Rasa Šmite, Mg.art Raitis Šmits16:00 – 19:00
3.kursa moduļa „TĪKLA MĀKSLA“ darbu ekspozīija
Moduļa pasniedzēji: Dr.sc.soc Rasa Šmite, Mg.art Raitis ŠmitsNo 19:00
1.kurss ar moduļa „VIZUĀLĀ VALODA“ izstāde „Kompromiss“
Moduļa pasniedzēji: Mg.art Dzintra Vīriņa un Mg.paed Nora Vilmane

27.janvārī
Kūrmājas prosp.13 JMM studiju telpās


09:00 – 13:00
1.kursa moduļu „MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA“ referāti
Moduļa pasniedzēji: Dr.philol Zanda Gūtmane, Mg.art Ieva Astahovska un Mg.art Santa Mazika11:00 – 13:00
Maģistrantu moduļa „KULTŪRĀ BALSTĪTA EKONOMIKA“ priekšlikumu prezentācijas.
Moduļa pasniedzēji: Dr.oec Daina Celma, Mg.art Dace Bluķe un Mg.art Robs van Kranenburgs (NL)13:00 – 16:00
3.kursa bakalaura darbu pirmā priekšaizstāvēšana / moduļa „MĀKSLAS UN DIZAINA PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA“ prezentācija
Moduļa pasniedzēji: Dr.sc.soc Rasa Šmite, Dr.paed Diāna Laiveniece un Mg.art Santa MazikaNo 18:00
2.kursa moduļa „MEDIJU TEORIJA“ izstādes atklāšana

 

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009