MĀKSLA KĀ PĒTNIECĪBA / Akustiskā telpa Nr. 9

 

Starptautisks recenzēts izdevums par mākslu, zinātni, tehnoloģijām un sabiedrību.

Zinātniskie redaktori: Rasa Šmite, Kerstina Meja (Kerstin Mey) un Raitis Šmits. 

Jauno mediju kultūras centrs RIXC sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju (MPLab) izdevis nākamo Akustiskās telpas sērijas izdevumu Nr. 9 MĀKSLA KĀ PĒTNIECĪBA.

Krājumu veido četras nodaļas: I Mākslinieciski meklējumi, II Mākslinieciskā pētniecība doktorantūras studiju ietvaros, III Mākslinieciski pētījumi laikmetīgajā kultūrā, IV No “māksla kā pētniecība” uz “mākslas pētniecību”, kā arī Kerstinas Mejas ievads.

Dizains: Mārtiņš Ratniks

Krājums ir latviešu un angļu valodā

Apjoms: 288 lpp. (ietver ilustratīvu sadaļu)

ISSN 1407-2858

Mākslinieciskā pētniecība atrodas strīdus teritorijā, kur joprojām saduras, no vienas puses, akadēmiski atzītās zināšanu radīšanas paradigmas un, no otras puses, nostiprinājušies principi, kas nosaka to, kas pieder vai nepieder laikmetīgajai mākslai un kultūrai.

Mākslinieciskās pētniecības gaisotnē norisinājās viena no 6. Eiropas literatūras, zinātnes un mākslas biedrības (SLSAeu) konferences sekcijām, kas 2010. gadā notika Rīgā, Latvijā. Konferences vienojošais nosaukums bija “Tekstūras” un tā bija veltīta tehnozinātnes un tīklveida mediju pārveidotās pasaules materiālu, struktūru, virsmu un interfeisu pētniecībai. Sekcijā “Māksla kā pētniecība” tika aplūkoti tādi jautājumi kā “Ko zina māksla?”, “Kāda ir mākslas pieeja un izpētes metodes un “Kā būtu iespējams izvērtēt māksliniecisko pētniecību?”.

Šajā izdevumā apkopoti konferences sekcijas “Māksla kā pētniecība” dalībnieku raksti. Četras savstarpēji papildinošas nodaļas iepazīstina ar dažādiem skatījumiem uz nozīmīgākajiem konceptiem un rīcības veidiem, kas ietverti dinamiski komplicētajā mākslinieciskās pētniecības praksē un tās jēdzienos.

Rakstu autori: Šēra Dorufa (Sher Doruff), Kristofs Brunners (Christoph Brunner), Kerola Greja (Carole Gray), Hetera Deldeja (Heather Delday), Dženisa Džeferisa (Janis Jefferis), Kerstina Meja (Kerstin Mey), Jans Kaila (Jan Kaila), Kriss Heilss (Chris Hales), Kamilla Beikere (Camille Baker), Raitis Šmits, Ketija Haja (Kathy High), Daniela Kostova, Ričs Pells (Rich Pell), Sojo Lī (Soyo Lee), Ainārs Kamoliņš, Jānis Liepiņš, Mili Džona Tarakana (Mili John Tharakan), Naohito Okude, Adrians Deivids Čoks (Adrian David Cheok), Stella Pelše, Maija Rudovska, Iliana Veinberga, Signe Grūbe.

Par sēriju “Akustiskās telpa”

Izdevumu sēriju “Akustiskā telpa” par jauno mediju kultūru un radošiem meklējumiem digitālo tīklu vidē un elektroakustiskajā telpā kopš 1998. gada izdod E-Lab / RIXC (Rīga). Kopš 2007. gada “Akustiskā telpa” iznāk kā starptautisks recenzēts izdevums par mākslu, zinātni, tehnoloģijām un sabiedrību, ko izdod Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija (Liepāja, Latvija) un Jauno mediju kultūras centrs RIXC (Rīga, Latvija).

Grāmatu var iegādāties:

Liepājā: Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā (Kūrmājas prospekts 13, iepriekš sazinoties – tālr. 63483787; e-pasts: info (at) mplab.lv),  

Rīgā: grāmatu namā “Valters un Rapa” (Aspazijas bulv. 24), Jauno mediju kultūras centrā RIXC (11. Novembra krastmala 35-201, iepriekš sazinoties – tālr. 67228478; e-pasts: rixc (at) rixc.lv). 

Cena – 6,69 Ls.

Grāmata pieejama arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Izdevums finansēts ar Norvēģijas valdības divpusējo finansu mehānismu projektā “Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā” (LV0086).

http://rixc.lv

 

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009