ENERĢIJA. Zinātniskas un mākslinieciskas, kritiskas un utopiskas idejas / Akustiskā telpa. Nr. 8

Jauno mediju kultūras centrs RIXC sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju MPLab izdevis zinātnisku un māksliniecisku, kritisku un utopisku ideju izdevumu ENERĢIJA / Akustiskā telpa. Nr. 8.

“Enerģija nezūd un nerodas no jauna, tā tikai pāriet no vienas formas citā.”

(Enerģijas nezūdamības likums)

Enerģija sabiedrībā ir viens no nozīmīgākajiem ekonomikas un nākotnes attīstības virzītājspēkiem. Taču šobrīd izplatītākās enerģijas ražošanas formas ir izrādījušās neilgtspējīgas, pat kaitīgas – radot nopietnus draudus klimatam, cilvēkiem un videi.
Šodien 21. gadsimtā sabiedrībai ar tās informācijas tehnoloģijām ir nepieciešams arvien lielāks resursu daudzums, tādēļ jautājums gan par enerģijas, gan informācijas tehnoloģiju ilgtspējīgu attīstību kļūst aizvien aktuālāks.

Uzskatot, ka “pasaules glābšanas” scenārijs var īstenoties, vienīgi dažādu nozaru pārstāvjiem sadarbojoties un atbalstot jaunās idejas, šis izdevums tiecas kļūt par starpdisciplināru un inovatīvu domu apmaiņas platformu, kurā apvienoti gan zinātniskās, gan mākslinieciskās pētniecības rezultāti.

Šajā izdevumā zinātnieki, mākslinieki, akadēmiskie pētnieki, mediju teorētiķi, aktīvisti un citi vispusīgi domājošie iepazīstina ar savām zinātniskām un mākslinieciskām, utopiskām un kritiskām idejām par zemes enerģiju nākotnē.

Par “Akustisko telpu”
Izdevumu sēriju “Akustiskā telpa” par jauno mediju kultūru un radošiem meklējumiem digitālo tīklu vidē un elektroakustiskajā telpā kopš 1998. gada izdod E-Lab / RIXC (Rīga). Kopš 2007. gada “Akustiskā telpa” iznāk kā starptautisks recenzēts izdevums par mākslu, zinātni, tehnoloģijām un sabiedrību, ko izdod Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija (Liepāja, Latvija) un Jauno mediju kultūras centrs RIXC (Rīga, Latvija).

Informācija par izdevumu
Zinātniskie redaktori: Rasa Šmite, Armīns Medošs (Armin Medosch), Kerstina Meja (Kerstin Mey), Raitis Šmits.
Dizains: Mārtiņš Ratniks
Izdevējs: Jauno mediju kultūras centrs RIXC,  Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija MPLab, 2011
Valodas: latviešu un angļu

Izdevumu iespējams iegādāties Jauno mediju kultūras centrā RIXC un Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā, iepriekš sazinoties.

Izdevums tapis pateicoties finansējumam projektā „Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā” (sadarbības līguma nr. LV0086). Projekts tiek finansēts ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta kā arī ar Liepājas pilsētas Domes un Liepājas Universitātes atbalstu, nodrošinot vienmērīgu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu augstākās izglītības vides pieejamību Eiropas telpā. Izdevuma tapšanu finansiāli atbalsta Kultūrkapitāla fonds.

Kontaktinformācija:
Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija
Kūrmājas prospekts 13, LV-3401, Liepāja
E: info@mplab.lv
T: 63483787
www: http://mplab.lv

Jauno mediju kultūras centrs RIXC
11. Novembra krastmala 35 – 201, LV-1050 Rīga
E: rixc@rixc.lv
T: +371 67228478 (birojs)
www: http://rixc.lv

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009