Hibrīdas laboratorijas veidošana

Starptautiskās radošās laboratorijas (hibrīda modeļa) attīstība

Pētījums iecerēts kā pilotprojekts veidojot (tālākā nākotnē) hibrīdu mediju laboratoriju – starpdisciplināra platforma – radošo tehnoloģiju pētniecībai, kas varētu saukties: “Imersīvo audiovizuālo tehnoloģiju un vizualizācijas laboratorija”.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts: 1) pārskats par hibrīdu laboratoriju organizatoriskajiem un finansēšanas modeļiem, 2) tehniskās specifikācijas izstrāde vizualizācijas laboratorijas izveidošanai; 3) apzināta teorētiskā bāze un izstrādāts nepieciešamās literatūras saraksts. Paredzēta arī 1) audiovizuālo performance sistēmas AV4D platformas (skices) prezentācija un pētniecisko kontaktu paplašināšana starptautiskā imersīvo tehnloģiju seminārā Interactive Futures IF’09 Vankūverā, Kanādā (2009. g. novembrī)  HYPERLINK "http://www.interactivefutures.ca/av4d.htm"http://www.interactivefutures.ca/av4d.htm; 2) programmatūras pielāgošana un prezentācijas moduļu izstrāde vizualizācijas laboratorijas platformai Liepājas Universitātē; 3) Prezentācija Norčēpingas Vizualizācijas Studijā C-Studio, Interaktīvā Institūta struktūrvienība (2010.g maijā/jūnijā). 

Laboratorija tiks veidota ciešā saistībā arī ar “Jauno mediju mākslas” izglītības programmu. Tiek strādāts arī pie Hibrīdo un/vai Interaktīvo mediju apmācības moduļa iekļaušanas JMM maģistratūras programmā, kas piedāvātu studentiem veidot izpratni par Interaktīvo multimediju mākslu kā par mainīgu, kustībā esošu žanru, mūsdienu kultūras un tehnoloģisko sasniegumu mijiedarbībā.

Tweet