Prakses vadīta pētījumu metodoloģija jauno mediju izglītībā un pētniecībā

„Prakses vadīta pētījumu metodoloģija jauno mediju izglītībā un pētniecībā” balstās uz pētījumu par jauno mediju izglītības filozofiju, pedagoģiju, kultūru

Tweet