Tīklu kartēšana
Pētniece Mg.art. Rasa Šmite
Statuss: procesā kopš 2009. gada
Lasīt vairāk...
Elektroniskās mākslas arhivēšana
Pētnieks Mg.art. Raitis Šmits
Statuss: procesā kopš 2009. gada
Lasīt vairāk...
Skaņas objektivizācija
Pētnieks Voldemārs Johansons
Statuss: procesā kopš 2009. gada
Lasīt vairāk...
Hibrīdas laboratorijas veidošana
Pētnieks Mg.art. Jānis Garančs
Statuss: procesā kopš 2009. gada
Lasīt vairāk...
Jaunais institucionālisms
Pētniece Mg.art. Santa Mazika
Statuss: procesā kopš 2006. gada
Lasīt vairāk...

Prakses vadīta pētījumu metodoloģija jauno mediju izglītībā un pētniecībā
Pētniece Dr.art. Aija Druvaskalne-Urdze
2006-2009
Lasīt vairāk...