Darbinieki

Mg. art. Anna Priedola
MPLab vadītājas, Jauno mediju mākslas bakalaura studiju programmas direktores v.i.

Dr. sc. soc (Mg. art) prof. Rasa Šmite
Jauno mediju mākslas maģistra un doktorantūras studiju programmas direktore, pētniece, profesore

Rasa Šmite ir māksliniece, tīkla kultūras pētniece un jauno mediju projektu organizētāja, E-LAB (1996), RIXC (2000) un festivāla “Māksla+Komunikācijas” Rīgā (1996) viena no dibinātājām. 

Kopš 1997. gada darbojas “akustiskās telpas” izpētes jomā: interneta radio OZONE (1997) un XCHANGE tīkla (kas saņēmis PRIX Ars Electronica balvu, 1998) dibināšanas iniciatore; periodiskā izdevuma „Akustiskā telpa” (kopš 1998) galvenā redaktore;” viena no simpozija “Akustiskās telpas laboratorija iniciatoriem un organizētājiem Irbenes Radioteleskopā (2001); tiešraides skaņu projekta Visuma akustiskajā telpā “Solārā raidstacija” (2006) realizētāja sadarbībā ar r a d i o q u a l i a, Clausthome un VIRAC; starptautiskās izstādes "Viļņi" kuratore kopā ar Raiti Šmitu un Armīnu Medošu.

Rasa Šmite ir arī vairāku starptautisko sadarbības tīklu, vēstkopu un projektu (NICE, Lokatīvo mediju tīkls, Eiropas Kultūrkartēšana (TCM), u.c.) iniciatore, organizatore un dalībniece.

Mg. art. Maija Demitere
Projektu vadītāja

Bc. art. Pēteris Riekstiņš
Datortehnikas inženieris, lektors, mākslinieks

-------

Dr. art. Aija Druvaskalne-Urdze (1963 - 2010) 
Māksliniece, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne, MPLab un Jauno mediju mākslas studiju programmas dibinātāja, izstāžu un mākslas projektu kuratore galerijā "K. Māksla?" un kultūras centrā "K@2"

Aijas atvērtība Rietumu pieredzei, prasme mācīties (šo jēdzienu Aija uztvēra filozofiski) un nemitīgi pilnveidoties pakāpeniski nostiprināja viņā pārliecību par mākslas un pētniecības saistību: šāda koncepcija ir pamatā viņas disertācijai "Krāsas un skaņas sintēze vizuālās mākslas pedagoģijā" (par tās izstrādi piešķirts doktora grāds mākslas zinātnēs), kā arī "Mākslas pētījumu laboratorijas" izveidei Liepājas Universitātē un Aijas izsapņotajai un izstrādātajai studiju programmai "Jauno mediju māksla", kas ir pirmā jauno mediju mākslas izglītības programma Latvijā. Liepājnieki to novērtēja, 2006. gadā Aijai piešķirot nomināciju "Gada Iniciatīva".

Aija vēlējās, lai studenti varētu studēt atbilstoši tam līmenim, kādu bija iepazinusi Lielbritānijas un Somijas augstskolās: pateicoties viņas entuziasmam, Liepājas Universitātē tagad ir programma, kurā nodarbības notiek pašu iecerētā, mūsdienīgi aprīkotā vidē. Pateicībā par nenovērtējamo ieguldījumu jauno me diju mākslas jomas attīstībā 2009. gadā Aijai tika piešķirts Liepājas Universitātes Goda doktores tituls.

Nozīmīgu vietu Aijas dzīvē ieņēma zinātne: raksti un referāti par mākslas izglītību, mākslu publiskajā telpā, jauno mediju mākslu starptaustiskās konferencēs. Paralēli tam Aija turpināja īstenot savas radošās idejas kā izstāžu un mākslas projektu kuratore laicīgās mākslas galerijā "K. Māksla?" kultūras un informācijas centrā "K@2".

Sirdī Aija vienmēr palika māksliniece. Pret glezniecību viņa izturējās ar profesionālu attieksmi, visu darot godīgi un patiesi. Lai arī aktīvu izstāžu darbību Aija sāka jau 1994. gadā, kā māksliniece viņa atraisījās un uzplauka nedaudz vēlāk, kad regulāri sāka īstenot savus darbus Pedvāles Brīvdabas un mākslas muzejā un Liepājā izveidoja jauno mākslinieku grupu "Viens". Šajā laikā par pastāvīgu viņas darbu varoņi kļuva maigais, trauslais, gudrais un jūtīgais Rozā suns, kas atspoguļo savas radītājas personīgos pārdzīvojumus un izjūtas.

Kā mākslinieci un pētnieci Aiju vienmēr ir iedvesmojusi Vasilija Kandinska un Paula Klē daiļrade. Arī savos darbos viņā teicās pilnveidot krāsu prieka un triepiena savstarpējo saspēli, tiecoties uz dvēselisku harmoniju. Viņas glezniecībai raksturīga koša, dzīvespriecīga tonalitāte, pastozs, sulīgs triepiens, kas izstaro patiesu dzīves prieku un dzīves mīlestību apliecinošu skanējumu. Savā daiļradē sekojot tradicionālajai glezniecības skolai, Aija bija atvērta visam jaunajam un pati vienmēr bija pilna jaunām idejām. Viņu ļoti iedvesmoja kontakti ar studientiem, viņu intereses un jaunrades ceļi.

Mums pietrūkst Aijas apbrīnojamās spējas bez liekām ambīcijām izvirzīt lielus un patiesi nozīmīgus mērķus, prasmes no mazumiņa radīt ko lielu, spējas patiesi priecāties par visu labo šai dzīvē.

Tweet