Mākslas pētījumu laboratorija

Mākslas pētījumu laboratorija (MPLab) ir izveidota 2006. gada 1. novembrī kā Liepājas Universitātes Humanitārās un mākslas zinātņu fakultātes pētniecības struktūrvienība.
MPLab sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC un Kultūras un informācijas centru K@2 (līdz 2008. gadam) veido jauno mediju mākslas izglītību Liepājā, paralēli tam tiecoties arī uzlabot izpratni sabiedrībā par jaunajiem medijiem un to specifiku. MPLab mērķis ir izveidot zinātniski pētniecisko bāzi un attīstīt pētījumu projektus jauno medjiju mākslā.
Ceļā uz šo mērķi esam sev izvirzījuši uzdevumus:

Atbalsta:

logo

Tweet