Mg. art. Ieva Astahovska
Lektore, kuratore un neatkarīgā kritiķe. Latvijas Kultūras akadēmijā (2013), Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas un Maģistrantūras nodaļās (2005–2008), Mākslas zinātnes nodaļā (kopš 2012), LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē (2006–2009), Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja Stilu skolā (2009), Liepājas Universitātes HMZF (kopš 2007), Latvijas Kultūras koledžā (2008-2012). Laikmetīgās Mākslas centra informācijas projektu koordinatore, kritiķe, redaktore, pētniece un kuratore (kopš 2005). Absolvējusi LU Vēstures un Filosofijas nod. (2002), LMA Maģistrantūru (2004).


Mg. art. Dace Bluķe
Neatkarīgā kuratore un publiciste. Absolvējusi JVLMA (1996), LKA Kultūras teorijas nodaļu (1998), LKA doktorantūru Kultūras teorijas apakšnozarē (2007). Strādājusi par SA speciālisti un projektu vadītāju Liepajas Kultūras pāvaldē un Liepājas orķestrī. VKKF padomes locekle


Heather Ann Delday
artist, designer, researcher


Dace Džeriņa
Video māksliniece. 2001.gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūru


Mg. oec. Atis Egliņš-Eglītis
LiepU Projektu daļas vadītājs. LiepU ieguvis Vadības zinātņu maģistra grādu (2007). Vadījis Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektus „Jauno mediju mākslas izglītības nodibināšana un attīstība Liepājā” un „Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā”


Mg. art. Jānis Garančs
Multimediju mākslinieks, pētnieks, projektu konsultants. Absolvējis LMA (1995) un Ķelnes mediju mākslas akadēmijas (KHM) maģistrantūru (2003). Strādājis Attēla tehnoloģiju institūtā Ķelnes lietišķo zinātņu augstskolā (Vācija), LiepU lektors (kopš 2008.g.). Rīgas elektronisko mediju laboratorijas “e-lab” (1996) un jauno mediju kultūras centra “RIXC” (2000) līdzdibinātājs (kopā ar Rasu Šmiti, Raiti Šmitu, Alisi Tīfentāli)


Dr. phil., Prof. Carole Anne Gray
māksliniece, pētniece, augstākās izglītības konsultante


Valters Grišāns
ADDICTION | web dizaineris, front-end dev Galvenie pienākumi - mājaslapu dizaini, aplikācijas. Web appi ar HTML5 animācijām, kā arī front-end izstrāde.


Mg. art. Kristaps Grundšteins
Pedagogs, fotogrāfs, dizainers un pētnieks. LU ieguvis bakalaura grādu teoloģijā un reliģiju zin. (2006) un LMA ieguvis maģistra grādu ar specializāciju mākslā un dizainā (2010). Dzainers un fotogrāfs LLMC. LiepU lektors (kopš 2011.g.) un doktorants (kopš 2013.g.)


Dr. philol., Asoc.prof. Zanda Gūtmane
LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne, asociētā profesore, Filoloģijas doktore (LU, 2003)


Dr. phil. Christopher Hales
Starptautiska līmeņa pasniedzējs, praktiķis, pētnieks PhD vadītājs, Austrumlondonas universitātes pētnieciskajā centrā “SMARTlab”. Absolvējis Karaliskās Mākslas akadēmijas (Lielbritānija) maģistrantūru Interaktīvo multimediju virzienā un doktorantūru (2006). Regulāri vada interaktīvo filmu dabnīcas vairākās pasaules augstskolās (Portugālē, Somijā, Holandē, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Japānā, Īslandē u.c.).


Mg. art. Agnese Ivane
Montāžas un īsfilmu režisore, pedagoģe. LiepU bakalaurs Datordizaina specialitātē (2006). Baltijas Filmu un Mediju skolas (Tallina) maģistrs montāžas režisora specialitātē (2009).


Mg. art. Voldemārs Johansons
Pētnieks, mākslinieks, pedagogs. Hāgas karaliskās konservatorijas absolvents (2007). Jāzepa Mediņas Latvijas Mūzikas akadēmijas Maģistrantūras absolvents (2012).


Mg. oec. Krista Kalnarāja
Radošās telpas “Ideju bode” īpašniece • Projektu izstrāde un vadība, vizuālās mākslas izstāžu organizēšana, mākslas tirdzniecības organizēšana, radošo darbnīcu organizēšana, mākslinieku rezidenču organizēšana LDMV Direktores vietniece radošajā darbā www.ldmv.edu.lv ▪ Sabiedriskās attiecības, mārketings, pasākumu organizēšana, projektu izstrāde


Dr. art. Raivo Kelomees
Lives in Tallinn. Since 1994 lecturer at Estonian Academy of Arts on media art history, art and cyberculture. Studied psychology, art history, and design in Tartu and Tallinn.


Mg. sc.soc. Normunds Kozlovs
Komunikācijas teorētiķis un pasniedzējs. LU filozofijas bakalurs (1994) un socioloģijas maģistrs (1998). RSU Eiropas studiju fakultātes Komunikācijas katedras doktorants (2005)


Mg. art. Rolands Kronlaks
Komponists, pasniedzējs un teorētiķis. Absolvējis Jāzepa Mediņas Latvijas Mūzikas akadēmijas Maģistrantūru (1998). JVLMA doktorants (muzikoloģija, prof. J.Ļebedevas klase) un Kompozīcijas katedras docents


Mg. art. Artis Kuprišs
Liepājas teātra skaņu operators, LIepU un LDMV skaņu mākslas pasniedzējs


Dr. paed. Daina Lieģeniece
LiepU profesore. LU Pedagoģijas zinātņu doktore (1992). LU Habilitētā doktore (1997). Lasījusi lekciju kursus Lietuvas, Dānijas, Norvēģijas u.c. augstskolās


Mg. sc.educ. Ilva Magazeina
Inženiere – matemātiķe, pedagoģe. RTU ieguvusi lietišķās matemātikas specialitāti, inženiera – matemātiķa kvalifikāciju (1990). LiepU izglītības zinātņus maģistre (2005). LiepU doktorante.


Dr. phil. Kerstin Mey
Pētniece, teorētiķe. Mākslas teorijasu un estētikas doktore (Humbolta universitāte, 1990). Vizuālās mākslas zinātņu profesore un pētniecības institūta vadītāja University of Creative arts (UK). Kopš 2013.g. Mediju, mākslas un dizaina fakultātes dekāne Vestminsteres Universitātē (Londona). Kopš 2000.gada. Mākslas doktorantūras programmu izstrādes un ieviešanas konsultante.


Dr. philol., Asoc.prof. Ilva Skulte
Pētniece, teorētiķe, literatūras kritiķe (LU, 1999), Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore


Dr. sc.soc., Asoc.prof. Rasa Šmite
Māksliniece, pētniece, kuratore. LiepU Asociētā profesore . Rīgas elektronisko mediju laboratorijas “e-lab” (1996) un jauno mediju kultūras centra “Rixc” (2000) līdzdibinātāja. Jauno mediju mākslas festivāla “Māksla+komunikācijas” organizatore (kopš 2000.g., kopā ar Raiti Šmitu)


Dr. art. Raitis Šmits
Mākslinieks, kurators, pētnieks. LMA docents. Rīgas elektronisko mediju laboratorijas “e-lab” (1996) un jauno mediju kultūras centra “Rixc” (2000) līdzdibinātājs. Jauno mediju mākslas festivāla “Māksla+komunikācijas” organizators (kopš 2000.g., kopā ar Rasu Šmiti)


Mg. art. Ritvars Sproģis
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā Materiālmācības pasniedzējs Reklāmas Dizaina specialitātes programmā, Foto un video tehnoloģijas pasniedzējs Multimediju, Reklāmas, Apģērbu dizaina, Vizuālā tēla stilistu izglītības programmās, Amata mācība (3D modelēšana) pasniedzējs un kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas darbu vadītājs – Multimediju un Reklāmas Dizaina specialitātēm. Informātikas pasniedzējs – Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā.


Mg. art. Alise Tīfentāle
Mākslas zinātniece, mākslas izstāžu kuratore. Elektronisko mediju mākslas laboratorijas “e-lab” līdzdibinātāja (1996, kopā ar Rasu Šmiti, Raiti Šmitu, Jāni Garanču). Ieguvusi bakalaura grādu komunikācijas zinātnē (Latvijas Universitāte, 1998), maģistra grādu mākslas vēsturē un teorijā (Latvijas Mākslas akadēmija, 2010), turpina doktorantūras studijas mākslas vēsturē Ņujorkas Pilsētas universitātē (The City University of New York, Graduate Center).


Mg. art. Santa Valivahina
MPLab vadītāja, pētnieka asistente, mākslas kritiķe un kuratore. LMA ieguvusi maģistra grādu (2007). LMA doktorante


Dr. phil. Kārlis Vērpe
Filosofijas doktors, pētnieks. Stundu pasniedzējs, Latvijas Mākslas akadēmija Pasniedzējs ISSP skolā. LU FSI pētnieks Lektors Liepājas Universitātē, Humanitārajā fakultātē Zinātniskais redaktors Sūzenas Sontāgas darba „Par fotogrāfiju“ tulkojumam latviešu valodā. (Sontāga S. Par fotogrāfiju. Rīga: LMC, 2008) Filozofijas skolotājs Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā


Mg. art. Andris Vētra
Liepājas Teātra video mākslinieks, mūzikas un māksas projektu vadītājs un producents


Mg. art. Rihards Vītols
mākslinieks (instalācija, interaktivitāte, datu vizualizācija, video performance)


Mg. philol. Linda Zulmane
LiepU HMZF lektore


Tweet