Mācību programma

Modulis:Digitālo tīklu mediji ii (b1b)
Moduli vada:
Dr. sc.soc., Asoc.prof. Rasa Šmite (3 KRP)
Dr. art. Raitis Šmits (7 KRP)


Moduļa satura apraksts

Tweet