Mācību programma

Modulis:Audio kultūra (a2)
Moduli vada:
Dr. art., Asoc.prof. Zane Gailīte (1 KRP)
Mg. art. Voldemārs Johansons (2 KRP)
Mg. art. Rolands Kronlaks (4 KRP)
Dr. Shawn Pinchbeck (3 KRP)


Moduļa satura apraksts

Modulis sniedz zināšanas un iemaņas mūsdienu audio kultūrā:
- akustikas un psihoakustikas teorijā,
- skaņas studijas tehnoloģijās
- datorprogrammās (audio apstrādei un kompozīcijai),
- akustisko mākslu un elektroniskās mūzikas vēsturē (20./21. gs.)

Tweet