Vasaras uzņemšana RTU Liepāja notiek no 16. līdz 22. jūlijam centralizēti pieteikties studijām (latvija.lv).

Iestājpārbaudījums: piektdien, 26.07.2024., pulksten 10.00 (attālināti)

Konsultācija: trešdien, 24.07.2024., pulksten 10.00 (attālināti)

 

Studiju ilgums: 2 gadi

Budžeta vietu skaits: 10 (Liepāja)

Studiju maksa: 10 930 EUR gadā

Mācības notiek angļu valodā

 

 

Uzņemšanas prasības

- Pirmā cikla augstākā izglītība humanitārās zinātnēs un mākslā (audiovizuālā mākslā un mediju mākslā, dizainā, mūzikā un skatuves mākslā, lietišķā mākslā, radošās industrijās);

- angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī;

- iestājpārbaudījums

vai

- Pirmā cikla augstākā izglītība citās humanitārās zinātnēs un mākslā (vizuāli plastiskā māksla, amatniecība, valodu studijas un programmas, vēsture un arheoloģija, filozofija un ētika), sociālās zinātnēs, komerczinībās un tiesībās, dabaszinātnēs, matemātikā un informācijas tehnoloģijās, izglītībā vai citā jomā.

- darba pieredze profesionālās mākslinieciskās jaunrades darbā kā autoram vai pašnodarbinātai personai/ darbs radošo industriju, kultūras, mākslas vai mūzikas jomā (vismaz 12 mēneši) vai apgūti studiju kursi humanitāro un mākslas zinātņu jomā vismaz 12 ECTS apjomā:

          mākslas vēsture vai mākslas teorija vismaz 6 ECTS apjomā,

          filozofija, kultūras vēsture vai kultūras teorija vismaz 6 ECTS apjomā.

- angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī;

 

- iestājpārbaudījums

 

Iestājpārbaudījums

Maģistra darba idejas prezentācija:

Students ap 7 minūtes prezentē savu pētījuma ideju – iespējamo pētījuma jautājumu, teorētiskā pētījuma lauku, plānoto rezultātu, pētījuma posmus (laika plānojumu). Prezentācijā vēlams, bet nav obligāti – iekļaut vizuālas vai skaņas darbu skices maģistra darba prakstiskajam darbam (mākslas darbam, audiovizuālam projektam vai produktam). 

Maģistra darba idejas prezentācijā komisijai jāgūst pietiekams priekšstats, ka pretendents izprot studiju programmas specifiku un ir motivēts realizēt mākslas praksē bakstītu pētījumu.


Portfolio prezentācija:

Prezentācijas ilgums: ap 7 minūtes. Jāsagatavo 3 – 5 iepriekš realizēti darbi un projekti (mākslas darbi, komerciāli pasūtījumi, iepriekšējo studiju gala darbs u.tml.). Ja tiek prezentēti skaņas un video darbi, vēlams sagatavot īsu ieskatu darbā. Konkrēti jānorāda, kāda bija pretendenta loma katra darba realizēšanā (īpaši grupu projektiemu un komerciāliem pasūtījumiem).

 

Kontaktiem:

Maija Demitere (programmas direktore RTU Liepāja): +37129948430. maija.demitere@rtu.lv

Aigars Ceplītis (programmas direktors RISEBA): aigars.ceplitis@riseba.lv

 

Uzņemšana: https://www.rtu.lv/lv/liepaja/gribu-studet/uznemsana-10

 

Uzņemšanas komisija: Madara Priedoliņa (+371 26190339, madara.priedolina@rtu.lv)


Tweet