Modulis: Digitālo tīklu mediji (16 KRP)

Moduli vada: Mg. Art Raitis Šmits (8 KRP), Dr. sc.soc. Rasa Šmite (6 KRP), Mg.sc.educ. Inta Znotiņa (2 KRP) (pasniedzēji var mainīties)


Mērķis: Padziļināti apgūt mākslas radīšanas procesus un specifiku internetā un citos elektronisko mediju tīklos. Pārzināt šīs mākslas kultūrvēsturisko un sociālo kontekstus, iepazīties ar aktuālajām tīkloto mediju mākslas teorijām. 

Saturs

- Mākslas darba radīšanas process tīklotajos medijos, izpratne par mākslas darbu specifiku tīklotajos medijos, plašāks ieskats šo mediju sociālajā, kultūrvēsturiskajā un tehnoloģiskajā kontekstos. 
- kursa specifikai atbilstošu māksliniecisko izteiksmes līdzekļu pielietošana: programmēšana un kods, dinamiskais saturs un datu bāzes, datu vizualizācija, reāllaika komunikācija, procesu automatizācija, variabilitāte, atgriezeniskā saite.
- kursa specifikai nepieciešamās tehnoloģijas: tīkla vietņu tehnoloģijas (PHP, Javascript, Actionscript 3, datu bāzes vadibas sistēmas, XML), tiešraides internetā tehnoloģijas, vietrādes mediju tehnoloģijas GPS, identifikācijas tehnoloģijas RFID.
Praktiskā darbība un eksperimenti. Students izstrādā un attīsta idejas un rada mākslas projektu digitālo mediju vidē. Papildus piedalās semināros un mācās diskutēt par mākslas darbu un analizēt radošo procesu.

Rezultāts/gala darbs: Mākslas projekts (digitālo tīklu medijos – internetā, mobilajos tīklos, vietrādes medijos, utml.) koncepija un tehniskā realizācija (rakstveidā), un projekta prezentācija.

Tweet