Modulis: Akustiskās mākslas /Elektroniskā mūzika (15 KRP)

Moduli vada: Mg. Art. Rolands Kronlaks (pasniedzēji var mainīties)


Mērķis: Apgūt praktiskas un teorētiskas iemaņas, kuras nepieciešamas akustiskās mākslas un/vai elektroniskās mūzikas darbu radīšanai.

Saturs: Sniedz praktiskas un teorētiskas iemaņas, kuras nepieciešamas akustiskās mākslas, elektroniskās mūzikas darbu radīšanai. 2. semestrī lielāka uzmanība tiek veltīta tehniskajām iemaņām, savukārt, 3. semestris – individuālai mākslinieciskajai praksei. 

Rezultāts/gala darbs: Skaņas projekts (skaņu mākslas darbs vai elektroniskās mūzikas performance) koncepija un tehniskā realizācija (rakstveidā), un tā prezentācija.

Tweet