Modulis: Jauno mediju (māksla) kultūrvides kontekstos (10 KRP)

Moduli vada: Asoc. prof. Ilva Skulte (4 KRP), Dr. sc.soc. Rasa Šmite (3 KRP), Prof. Kerstin Mey (3 KRP) (pasniedzēji var mainīties)


Mērķis: Nodrošināt izpratni par sarežģītiem un dinamiskiem kultūras apstākļiem lokālā un globālā līmenī, kādā atrodas radošās prakses jauno mediju mākslas nozarē.

Saturs

- „Sarežģītības moments” – no režģa līdz sadarbības tīklam: Par laikmetīgās kultūras stāvokli. Ievadoša analīze
- Kultūru saplūšana: veco un jauno mediju krustošanās jeb no lasīt uz lasīt-rakstīt situāciju. Pašreizējās komunikācijas apstākļi. 
- Digitālā izglītotība, multimodālie uztveres veidi, bezķermeniskums un apziņa
- Līdzekļi un jauno mediju ekoloģijas: par imanenci, hipermediju, digitālo mediju reprezentāciju un estētiku
- Imersīvās vides: virtuālo telpu radīšana ar simulāciju tehnoloģiju palīdzību datorspēlēs, mākslā, arhitektūrā, kino un skaņā 
- Transmediālās stratēģijas, spēks un kontrole: par digitālā satura producēšanu un izplatīšanu multi-kanālu veidā
- Ne-vietas un glokalitāte: par digitālās ēras identitāti

Rezultāts/gala darbs: Rakstiski iesniegts darbs un praktiski realizēts jauno mediju mākslas projekts vidē.

Tweet