Modulis: Fotogrāfiskie mediji (5KRP)

Moduli vada: Mg. Art. I. Lejasmeijere (pasniedzēji var mainīties)


Mērķis: Sniegt teorētiskas zināšanas fotomākslā un praktiskas prasmes fotogrāfijā un digitālo attēlu veidošanas mākslā.

Saturs: Fotogrāfijas praktiskās un teorētiskās zināšanas mūsdienu kontekstā. Dažādi žanri, saikne starp fotogrāfijas radošo praksi un kritisko teorētisko diskursu, sociālie un kultūras aspekti, foto mākslas vēsture un attīstība. 

Rezultāts/gala darbs: individuāls mākslas projekts fotogrāfiskajos medijos, tā prezentācija un teorētiska eseja.

Tweet