Modulis: Kultūrā balstīta ekonomika (5 KRP)

Moduli vada: Prof. Daina Celma (2 KRP), Mg.Art Rob van Kranenburg (2 KRP), Mg.Art Santa Mazika (1 KRP) (pasniedzēji var mainīties)


Mērķis: Iepazīstināt ar mūsdienīgām un aktuālām idejām ekonomikā, kas saistīta ar kultūru un mūsdienās aktuālo tendenci – radošo industriju attīstību. 

Saturs: Kultūrā balstītas ekonomikas aktualitātes no trim dažādām perspektīvām:

1. Modernās menedžmenta teorijas. 
2. Jaunais institucionālisms: kādas ir mūsdienu mākslas institūcijas? Īss ekskurss 20.gs. 60.gadu mākslas diskursā, aplūkojot institucionālās kritikas hrestomātiju un to mākslinieku daiļradi, kuri kā par šiem jautājumiem aktīvi diskutēja savā daiļradē.
Pakāpeniski studentus iepazīstina ar laikmetīgu izpratni par mākslas institūciju un paralēli viņi, strādājot grupās, veido savu institūcijas modeli. Noslēgumā studenti prezentē savas idejas un to “biznesa modeļus”.
3. Sadarbības idejas: 2010. gada “Sadarbības idejas” cieši sasaucas ar nesenajām attīstības tendencēm tīklā jeb web 2.0, sociālo saišu un tīklojumu pieaugumā un rezultātos, piemēram, tādos projektos kā vikipēdija. Šī attīstība sākusi izmainīt veco sociālo mediju produkciju saturus un formātus, un tagad vēlas izmēģināt sevi būtiskās sabiedrības organizācijas kodol-funkcijās un kodol- modeļos (institūcijas, pārstāvošā demokrātija, nacionālā likumdošana, autortiesības, patentēšana...)
Tiek paredzēts, ka šī attīstība turpināsies un neapstāsies, vertikālās institūcijas sabruks internetā bāzētas lēmumu pieņemšanas spiediena rezultātā. 
Patlaban cilvēki nav gatavi paš-organizācijai, jo nav tai tikuši izglītoti, tāpēc jāpiedāvā alternatīva. Pašlaik Eiropā dzīvo 500 miljoni cilvēku. Ilgtermiņā nav novēršams, ka izglītotu indivīdu sociālā struktūra izvēlēsies turpmāk dzīvot kopā brīvībā. Mums jāizglīto cilvēki kā tajā dzīvot.

Rezultāts/gala darbs: Teorētisks darbs un sabiedrības pašorganizēšanās projekts “publiskās izrādes” veidā, kā arī „publiskās izrādes” atspoguļojums rakstiskā formā

Tweet