Modulis: Jauno mediju mākslas pētniecība (5KRP)

Moduli vada: Prof. C. Gray (2 KRP), Prof. K. Mey (2 KRP), Dr. Heather Delday, Dr.paed. Diāna Laiveniece (pasniedzēji var mainīties)


Mērķis: Iepazīstināt ar mākslinieciskā pētījuma koncepcijām un idejām jauno mediju mākslā, izmantojot kritisko analīzi un piemērus no prakses

Saturs: pētniecības koncepti – mākslinieciskā izmeklēšana, praksē balstīta pētniecība, metodoloģijas, metodes, ētika; 

- Jauno mediju mākslas gadījumu studijas, kuru ietvaros pētniecības ētikas un publiskās pedagoģijas piemēri; mūzikas, skaņas, audio-vizuālās telpas un instalāciju gadījumi; mākslas, ideoloģijas, politikas, pretošanās gadījumi;  software māksla, spēļu modifikācijas gadījums;

datu tīkli, kartēšana, kartogrāfijas un reprezentācijas gadījums.

- Jauno mediju mākslas prakses analīze – iespējamie kritēriji un metodes: gadījumu studijas, studentu prakses

- pētniecības strukturizācija – kā “izpētes ceļojuma” konceptualizācija, process un metodes: ceļojuma plānošana, teritorijas kartēšana, jūsu atrašanās vietas noteikšana, teritorijas šķērsošana, kartes interpretēšana, ceļojuma atskaite.

Rezultāts/gala darbs

1) rakstiskā formā – vienas paraugprakses (gadījuma studijas) apkopojuma analīze, kurā ietvertas pētniecības metodes un paša studenta darba (prakses) analīze;

2) rakstisks vai vizuāls sava pētniecības plāna apkopojums (sagatavošanās maģistra gala darbam).

 

Tweet