Modulis: Audio kultūra (10 KRP)

Moduli vada: Mg. Art. Rolands Kronlaks (8 KRP),  Dr. sc.soc. Rasa Šmite (2 KRP) (pasniedzēji var mainīties)


Mērķis: Apgūt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, kuras nepieciešamas skaņas materiāla organizēšanai. Iegūt zināšanas par 20./21.gadsimta audio kultūras procesiem.

Saturs: Zināšanas un iemaņas mūsdienu audio kultūrā:

1) akustikas un psihoakustikas teorijā, 

2) skaņas studijas tehnoloģijās,

3) datorprogrammās (audio apstrādei un kompozīcijai), 

4) akustisko mākslu un elektroniskās mūzikas vēsturē (20./21. gs.)

Rezultāts/gala darbs: Skaņas mākslas darbs, koncepija un tehniskā realizācija (rakstveidā), un tā prezentācija


Tweet