Mācību programma

Modulis:Akustiskās mākslas
Moduli vada:
Mg. art. Voldemārs Johansons (3 KRP)
Mg. art. Rolands Kronlaks (2 KRP)


Moduļa satura apraksts

Modulis sniedz praktiskas un teorētiskas iemaņas, kuras nepieciešamas akustiskās mākslas, elektroniskās mūzikas darbu radīšanai. 2. semestrī lielāka uzmanība tiek veltīta tehniskajām iemaņām, savukārt, 3. semestris – individuālai mākslinieciskajai praksei.

Tweet