Mācību programma

Modulis:Attēlu mediji (a5)
Moduli vada:
Dr. phil. Christopher Hales (3 KRP)
Dr. philol., Asoc.prof. Ilva Skulte (2 KRP)


Moduļa satura apraksts

Modulis „‘Fotogrāfiskie mediji“ piedāvā apgūt fotogrāfijas praktiskās un teorētiskās zināšanas mūsdienu kontekstā. Tajā iekļauti sekojoši fotogrāfijas žanri: portrets, ainava, dokumentālais foto, digitālo foto attēlu specifika, apstrāde, izgatavošana. Tiek attīstīta saikne starp fotogrāfijas radošo praksi un kritisko teorētisko diskursu gan mūsdienu mākslas, mākslas vēstures, gan masu mediju kontekstā. Tiek pievērsta uzmanība sociāliem un kultūras aspektiem, foto mākslas vēsturei un attīstībai.
Studijas tiek pabeigtas ar individuālu mākslas projektu fotogrāfiskajos medijos, tā prezentāciju un teorētisku eseju.

Tweet