Mācību programma

Modulis:Mediju māksla un zinātne (a6)
Moduli vada:
Dr. phil. Christopher Hales (3 KRP)
Dr. sc.soc., Asoc.prof. Rasa Šmite (7 KRP)


Moduļa satura apraksts

Indikatīvajā saturā tiek iekļauts:
„Sarežģītības moments” – no režģa līdz sadarbības tīklam: Par laikmetīgās kultūras stāvokli. Ievadoša analīze
Kultūru saplūšana: veco un jauno mediju krustošanās jeb no lasīt uz lasīt-rakstīt situāciju. Pašreizējās komunikācijas apstākļi.
Digitālā izglītotība, multimodālie uztveres veidi, bezķermeniskums un apziņa
Krāsu uztvere un komunikācijas
Līdzekļi un jauno mediju ekoloģijas: par imanenci, hipermediju, digitālo mediju reprezentāciju un estētiku
Imersīvās vides: virtuālo telpu radīšana ar simulāciju tehnoloģiju palīdzību datorspēlēs, mākslā, arhitektūrā, kino un skaņā
Transmediālās stratēģijas, spēks un kontrole: par digitālā satura producēšanu un izplatīšanu multi-kanālu veidā
Ne-vietas un glokalitāte: par digitālās ēras identitāti

Tweet