Mācību programma

Modulis:Pētniecības metodoloģija (a1)
Moduli vada:
Mg. art. Ieva Astahovska (1 KRP)
Dr. sc.soc., Asoc.prof. Rasa Šmite (2 KRP)
Mg. art. Santa Valivahina (1 KRP)
Mg. philol. Linda Zulmane (1 KRP)


Moduļa satura apraksts

1. pētniecības koncepti – mākslinieciskā izmeklēšana, praksē balstīta pētniecība, metodoloģijas, metodes, ētika;
2. Jauno mediju mākslas piemēru (case) studijas, kurās tiks iekļauti šādi mākslinieku / mākslinieku grupu piemēri:
- Stelarc, Oran Catts, SymbioticA (Austrālijas Bioloģisko mākslu centrs), Eduardo Kac, Tagny Duff – kā pētniecības ētikas un publiskās pedagoģijas piemēri;
- Janet Cardiff and Georges Bures Miller, Pedro Rebelo, Cage, Cobussen, Bill Seaman – kā mūzikas, skaņas, audio-vizuālās telpas un instalāciju gadījumi;
- Yes Men, RTMark, Vuc Cosic, C.U.C.T., Electronic Disturbance Theatre, Ubermorgen.com, Florian Schneider – kā mākslas, ideoloģijas, politikas, pretošanās gadījumi;
- JODI – kā software māksla, spēļu modifikācijas gadījums
- Masaki Fujihata, Steve Symmons, Mäkäla, Peljahn, Biederman – kā datu tīkli, kartēšana, kartogrāfijas un reprezentācijas gadījums.
3. Jauno mediju mākslas prakses analīze – iespējamie kritēriji un metodes: gadījumu studijas, studentu prakses
4. pētniecības strukturizācija – kā “izpētes ceļojuma” konceptualizācija, process un metodes: ceļojuma plānošana, teritorijas kartēšana, jūsu atrašanās vietas noteikšana, teritorijas šķērsošana, kartes interpretēšana, ceļojuma atskaite.
5. zinātniskā komunikācija un akadēmiskā rakstīšana

Tweet