JAUNIE MEDIJI UN AUDIOVIZUĀLĀ MĀKSLA – MA programma

Pirms desmit gadiem Liepājas Universitātes dibinātā jauno mediju mākslas studiju programma attīstījusies līdz maģistrantūras un doktorantūras līmenim, un absolventi gūst panākumus, piedaloties izstādēs Latvijā un Eiropā, kā arī dibinājuši savus mediju uzņēmumus, veidojot video, animācijas, projekcijas pasākumos un pilsētvidē utt.

Sekojot nozares attīstībai, izveidota akreditēta maģistra studiju programma “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla”, ko realizē Liepājas Universitāte sadarbībā ar biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA.tiek apgūts jaunāko tehnoloģiju lietojums mākslā un radošajās industrijās, radot izpratni par to ietekmi uz sabiedrību un kultūru, ekonomiku un cilvēcību – virtuālā un paplašinātā realitāte (AR/VR), imersīvais video un skaņa, spēļu vides, miksētās realitātes performances, datu vizualizācija un sonifikācija u.c. Maģistra programmā "Jauno mediju un audiovizuālā māksla" piejama sevišķi bagātīga tehniskā bāze, apvienojot Liepājas Universitātes un RISEBA tehniskos un mācībspēku resursus, starp kuriem ir atzīti digitālie mākslinieki, elektroakustiskās mūzikas komponisti un mediju teorētiķi no Latvijas, Ziemeļeiropas, Apvienotās Karalistes un ASV.

Studiju ilgums ir 2 gadi, pieejamas gan budžeta, gan maksas studijas (gada studiju maksa – EUR 3100); nodarbības notiek gan Liepājā, gan Rīgā. Nodarbības tiek plānotas tā, lai būtu savienojamas ar darbu: ceturtdienu un pietdienu pēcpusdienās, un sestdienās.

Studiju programmā pieejamas 4 specializācijas; Liepājas Universitātes realizētie virzieni:

“Digitālo tīklu mediji un skaņas māksla”

“Vizuālā māksla un interaktīvais dizains”,

RISEBA realizētie virzieni:

·        Audiovizuālo mediju mākslas

·        Multimediju skatuves māksla

Studiju procesam, radošajam darbam un eksperimentiem tiek nodrošināta plaša un augstvērtīga materiāli tehniskā bāze, un īpaši šajā studiju programmā studējošajiem pieejamas laboratorijas telpas praktisko darbu veikšanai un pētniecībai (Liepājā – Mākslas pētījumu laboratorijā, MPLab un Rīgā – RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O).


Šī programma ir vienīgā Lavijā, kas sniedz studentiem tās nepieciešamās zināšanas, kas palīdz iegūt vispusīgu izpratni par aktuālajām norisēm un attīstības tendencēm mūsdienu sabiedrībā, kultūrā, radošajā ekonomikā, jaunajās tehnoloģijās un mākslā. Programmā var apgūt visas nepieciešamās prasmes, lai varētu radoši strādāt dažādās nākotnes nozarēs, kas saistītas ar radošumu, inovācijām, tehnoloģijām un mākslu.

Studējot virzienā “Digitālo tīklu mediji un skaņas māksla” iespējams apgūt eksperimentālās un elektroniskās skaņas mākslas kompozīciju un producēšanu, interaktīvo skaņas instalāciju veidošanu un performanci, skaņa virtuālajās un papildinātajās realitātēs, video mākslu u.c.

Studējot virzienā “Vizuālā māksla un interaktīvais dizains”, iespējams iegūt tādas prasmes interaktīvu audiovizuālu darbu veidošanā, spēles un vides veidošana virtuālajās un papildinātajās realitātēs, kā arī video un filmu māksla.

Abos virzienos, paralēli praktiskajām iemaņām, būs iespēja apgūt arī  ievadu radošo industriju ekonomikā, kā arī mediju teorijas, mākslas pētniecības metodoloģiju u.c. teorētiskās zināšanas, lai studenti orientētos digitālā laikmeta attīstības tendencēs.


Studiju laikā studentiem ir iespēja piedalīties Mākslas pētījumu laboratorijas, MPLab organizētajos festivālos – starptautiskajā jauno mediju mākslas festivālā novembrī (iweek.mplab.lv) un skaņas mākslas festivālā maijā (sound.mplab.lv), zinātniskās un studentu konferencēs, organizēt un piedalīties izstādēs.

Mācības notiek angļu valodā.

Studiju rezultātā jāveic pētījums – jānodod teorētiskais pētījums (latviešu vai angļu valodā) un jāprezentē praktiski veidots mediju mākslas darbs.

LiepU Mākslas jomas programmas akreditētas līdz 2019. gadam

Programmas mērķis

Sagatavot kvalificētus augsta līmeņa profesionāļus – jauno mediju māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, elektronisko mākslu un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes mākslas darbu un inovatīvu produktu radīšanā, zinātniskajā pētniecībā un radošu projektu realizēšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū.

Programmas struktūra un saturs

Apmācības notiek moduļu sistēmā. Studenti iegūst zināšanas par digitālo mediju mākslu, vizuālās un audio kultūras vēsturi, teoriju un procesiem, kultūrā balstītu ekonomiku un mākslas pētniecības metodoloģiju, kā arī apgūst prasmes jauno mediju mākslas darbu radīšanā, izmantojot dažādu mediju (interaktīvo, fotogrāfisko, audio, video, digitālo tīklu u.c.) tehnoloģijas.

Maģistra studiju programmas kopējais apjoms 80 KR. Pirmajā studiju gadā tiek apgūti A daļas moduļi 30 KRP apjomā: Jauno mediju mākslas pētniecība, Audio kultūra, Attēlu mediji un Interaktīvie mediji. Otrajā studiju gadā tiek apgūti A daļas moduļi 15 KRP apjomā: Kultūrā balstīta ekonomika, Jaunie mediji kultūrvides kontekstos.

Specializācija notiek divos galvenajos virzienos, kas tiek apgūti B izvēles daļas moduļos 15 KRP apjomā. Maģistra darbs 20 KRP apjomā tiek realizēts kā jauno mediju mākslas pētījums, kurā 50% sastāda teorētiskā daļa un 50% – radošā daļa (mākslas projekts).

Kontakti un informācija

Studiju programmas direktore: asoc. prof. Rasa Šmite: 26546776, rasa.smite@rixc.org

 

www.mplab.lv

 

Tweet